RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Έγγραφα - Ν.4024/2011-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
 • 1. 2/13013/0026/2014
  Επίλυση διαφωνίας αναφορικα με την νομιμότητα πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών μηνών Σεπτεμβρίου κα Οκτωβρίου 2013 ύψους 830,11 ΕΥΡΩ Περισσότερα »

 • 2. 2/63334/0022/2014
  Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με με την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Περισσότερα »

 • 3. 2/53689/0026/2014
  Καταβολή αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών Περισσότερα »

 • 4. 2/41768/0022/2014
  Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία »)ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ) Περισσότερα »

 • 5. 2/2543/0022/2014
  Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Περισσότερα »

 • 6. 2/97080/0026/2013
  ΘΕΜΑ: «Πληρωμή υπερωριακής κ.λπ, απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) ». Περισσότερα »

 • 7. 2/58724/0026/2013
  ΘΕΜΑ: « Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλου που έχει διατεθεί σε γραφείο Βουλευτή ». Περισσότερα »

 • 8. 3018/2013
  Ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθήμερου του προσωπικού φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης. Περισσότερα »

 • 9. 2/56262/0026/2014
  ΘΕΜΑ:«Καταβολή αποζημίωσης για πρόσθετη απασχόληση». Περισσότερα »

 • 10. 2/52499/0026/2013
  ΘΕΜΑ: «Καταβολή αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών». Περισσότερα »

 • 11. 2/47555/0026/2013
  ΘΕΜΑ: «Πληρωμή εφημεριών και λοιπών αποζημιώσεων στο προσωπικό των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.». Περισσότερα »

 • 12. 52902/IB/2013
  Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Περισσότερα »

 • 13. 2/26624/0026/2012
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΛΠ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Περισσότερα »

 • 14. 2/28709/0026/2013
  ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του αριθμ.2/16673/0022/2013 εγγράφου (Αναφορικά με υπερωριακή απασχόληση-εφημερίες προσωπικού Νοσ.Ιδρυμάτων) Περισσότερα »

 • 15. 2/10903/0022/2013
  ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθμ. 2/92237/0022/21.1.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25/ΥΟΔΔ/24.1.2013 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ ΒΕΙΚΗ-ΦΚΚ Περισσότερα »

 • 16. 2/88864/0022/2013
  ΘΕΜΑ:<< Παρέχονται πληροφορίες>>.(Αναφορικά με υπερωρίες δασικών Υπηρεσιών) Περισσότερα »

 • 17. 2/79344/0026/2012
  Tags: μ.κ.φ

  Καταβολή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων για νυχτερινά, εξαιρέσιμα κ.λ.π. στο προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ. Περισσότερα »

 • 18. ΕλΣυν/Τμ.1(ΚΠΕ)/69/2012
  Από το πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, η οποία επαναλήφθηκε αυτούσια και με το άρθρο 20 του ν. 4024/2011, εισήχθη ο περιορισμός της μη επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του επομένου οικονομικού έτους μιας δημόσιας υπηρεσίας με δαπάνες για αποζημίωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, παρά μόνο εάν αυτή παρασχέθηκε κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους αυτού και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι σχετικές πιστώσεις είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του, αλλά δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους. Με τη θέσπιση δε του ως άνω περιορισμού αποσκοπείτο η αποτροπή της μεταβολής των κατά έτος εγκρινόμενων πιστώσεων για υπερωριακή εργασία και η καταστρατήγηση των διατάξεων, που επιβάλλουν την έγκριση και πραγματοποίησή της μόνο μέσα στα όρια του προϋπολογισμού του έτους παροχής της. Δοθέντος όμως ότι η πραγμάτωση του ως άνω επιδιωκόμενου σκοπού διασφαλίζεται, το πλέον μάλιστα, με τις δημοσιολογιστικές διατάξεις του ν. 2362/1995, επήλθε η κατάργηση του ως άνω περιορισμού με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 και δη αναδρομικά από 1.1.2012. Αυτόθροη δε συνέπεια της κατάργησης αυτής είναι η δυνατότητα «επιβάρυνσης» του προϋπολογισμού των οικείων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα Ν.Π.Δ.Δ., με τις δαπάνες του προηγούμενου οικονομικού έτους και αντίστοιχα η δυνατότητα πληρωμής δαπανών για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους, υπό την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής διαθέσιμης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, που έχει αναληφθεί νόμιμα και της μεταφοράς της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό του νέου οικονομικού έτους. Περισσότερα »

 • 19. 99002/2012
  Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Υπερωρίες,ωυκτερινά,εξαιρέσιμα,εφημερίες) Περισσότερα »

 • 20. 2/70738/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση Περισσότερα »

 • 21. 2/64587/0022/2012
  ΘΕΜΑ «Παρέχονται πληροφορίες» (Αναφορικά με την καταβολή υπερωριών στους προισταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης) Περισσότερα »

 • 22. 2/59891/0026/2012
  ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα πληρωμής αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων από πιστώσεις των Υ.Πε.» Περισσότερα »

 • 23. 2/56156/0022/2012
  Παρέχονται πληροφορίες (Αναφορικά με την καταβολη υπερωριακής αμοιβής στους Προισταμένους Διεύθυνσης και Γενικης Διεύθυνσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στις εν λόγω θέσεις ευθύνης ύστερα απο κρίση του υπηρεσιακού συμβούλιου ή με απόφαση του αρμόδιου προς τούτου οργάνου, καθώς και των Αναπληρωτών αυτών) Περισσότερα »

 • 24. 2/1713/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Φροντιστηριακά Τμήματα Περισσότερα »

 • 25. 2/11712/0022/2012
  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ. Περισσότερα »

 • 26. 2/11712/0022/2012
  ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ. Περισσότερα »

 • 27. 2/11413/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες». (Αναφορικά με θέματα υπερωριών εκπαιδευτικών) Περισσότερα »

 • 28. 2/13534/0022/2012
  « Παρέχονται πληροφορίες» (Αναφορικά με θέματα προσωπικού Ι.Δ.) Περισσότερα »

 • 29. 2/22331/0022//2012
  ΘΕΜΑ: Καθορισμός του μέγιστου δυνατού χρόνου απασχόλησης και της ανώτατης, ανά ώρα, αμοιβής εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007- 2013 Περισσότερα »

 • 30. 2/5708/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΙΔΑΧ» Περισσότερα »

 • 31. 778/2012
  Δημοσίευση αποφάσεων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθμού Περισσότερα »

 • 32. 2/9616/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΙΔΑΧ» Περισσότερα »

 • 33. ΕλΣυν/Τμ.1/88/2012
  Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των ο.τ.α. και των νομικών προσώπων τους μπορεί να οριστεί σε βάρδιες, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, όπως ακριβώς επιβάλλουν κάθε φορά οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας τους. Οι ανωτέρω υπάλληλοι επιτρέπεται να παρέχουν υπερωριακή εργασία με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου ή ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 24ωρη βάση. Στην περίπτωση αυτή, ενόψει και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που οφείλει να διέπει τη δράση και τη λειτουργία της διοίκησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή εργασία, πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και πλήρη αιτιολογία, παραθέτοντας τους λόγους, τις περιστάσεις, τις συνθήκες κ.λπ., που επιβάλλουν, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτήν (βλ. πράξεις Ι Τμήμ. 99 και 220/2011). Περαιτέρω, εφόσον με την εγκριτική της υπερωριακής απασχόλησης απόφαση δεν γίνεται και κατανομή των εγκεκριμένων ωρών στο υπηρετούν προσωπικό, ακολουθεί νέα απόφαση διάθεσης (ή κατανομής) αυτών. Η απόφαση διάθεσης, που σκοπό έχει την υλοποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης, δύναται να ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της τελευταίας, η οποία, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3205/2003), επιτρέπεται να έχει περιορισμένη αναδρομική ισχύ, μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της (βλ. πράξεις Ι Τμήμ. 78 και 212/2009, 248/2011). Τέλος, σύμφωνα με την 2/37190/0026/21.6.2001 ανωτέρω αναφερόμενη κ.υ.α., στα δικαιολογητικά χρηματικού εντάλματος, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης σε υπερωριακά απασχοληθέντα υπάλληλο, πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του δεν είναι, κατά μήνα, ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, διαφορετικά η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι κανονική (βλ. και άρθρο 21 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 145 και 197), που εφαρμόζεται και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ο.τ.α. - πράξη VII Τμήμ. 426/2010). Περισσότερα »

 • 34. 2/7604/0026/2012
  ΘΕΜΑ: «Έλεγχος εκκαθάριση και εντολή πληρωμής δαπανών εφημεριών ιατρών και υπερωριακής αποζημίωσης του λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.». Περισσότερα »

 • 35. 2/85329/0022/2012
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες»(Υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών) Περισσότερα »

 • 36. 2/58731/0026/2011
  Πληρωμή δαπανών για υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών-αποσπασμένων σε γραφεία Βουλευτών κ.λπ. Περισσότερα »

 • 37. 2/62732/0022/2011
  ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τον περιορισμό της απογευματινής υπερωριακής εργασίας». Περισσότερα »

 • 38. 2/43825/0026/2011
  ΘΕΜΑ : Παροχή Απόψεων (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή αποζημίωσης απογευματινής, νυκτερινής και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας , που παρασχέθηκε από τους αποσπασμένους υπαλλήλους του παραπάνω Υπουργείου , στα Γραφεία Βουλευτών και Πολιτικών Κομμάτων)-π.δ.113/2010 Περισσότερα »

 • 39. ΕλΣυν/Τμ.1/Κλ,Π.Ε/48/2012
  Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον ο φερόμενος ως δικαιούχος, που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, δεν επιτρέπεται, ως εκ της ιδιότητάς του (διευθυντικό στέλεχος), να λαμβάνει υπερωριακή αμοιβή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011. Το γεγονός δε ότι η απασχόλησή του έλαβε χώρα προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας δεν ασκεί επιρροή, καθόσον και η εργασία αυτή, όπως προκύπτει από την ίδια ως άνω διάταξη, συνιστά υπερωριακή εργασία. Περισσότερα »

 • 40. Ελ.Συν./Τμ.1/3/2011
  Υπερωρίες.Οι εργασίες που εκτελέστηκαν, και συγκεκριμένα οι σχετιζόμενες με τη διαδικασία πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, η ενημέρωση των καρτελών μισθοδοσίας και η εκκαθάριση των αρχείων, ανήκουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου επανειλημμένα και προγραμματισμένα, ήταν δε σε κάθε περίπτωση εκ των προτέρων γνωστό στην υπηρεσία ότι οι συγκεκριμένες εργασίες έπρεπε να εκτελεστούν κατά το συγκεκριμένο χρόνο, ώστε έγκαιρα να προβεί σε ορθολογικότερη κατανομή της εργασίας και να είναι σε θέση οι υπηρετούντες υπάλληλοι να τις διεκπεραιώσουν εντός του κανονικού ωραρίου. Εξάλλου, ειδικά για τους Ο.Τ.Α. η υποχρέωση ένταξης των αμοιβών τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2010 και ως εκ τούτου παρασχέθηκε ικανός χρόνος για την προσαρμογή των υπηρεσιών, την αφομοίωση των νέων αρμοδιοτήτων και την αντιμετώπιση των αναγκών που ενδεχομένως προέκυπταν μέσα στο κανονικό ωράριο των υπαλλήλων. Ενόψει αυτών με τις επίμαχες εργασίες δεν αντιμετωπίστηκαν ανάγκες οι οποίες να εμπίπτουν στην έννοια των έκτακτων ή όλως απρόβλεπτων αναγκών. Περισσότερα »

 • 41. ΕλΣυν./Τμ.1/5/2011
  Υπερωριακή εργασία.Εφόσον στην ανωτέρω απόφαση του Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δεν αναφέρεται, ούτε άλλωστε κατ’ άλλο τρόπο αποδεικνύεται, η συνδρομή έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που να επιβάλλουν την παροχή υπερωριακής εργασίας, πέρα από το κανονικό ωράριο, από μέρους των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, η παροχή της εργασίας αυτής δεν είναι νόμιμη. Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας που προκύπτουν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς κάθε Τετάρτη και Σάββατο δεν εμπίπτουν στην έννοια των έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων αναγκών, αφού πρόκειται για απολύτως προγραμματισμένο και σε τακτές και λίαν συχνές ημερομηνίες επαναλαμβανόμενο συμβάν, ενόψει δε του ότι καθιερώθηκε νυκτερινό ωράριο εργασίας για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, οι ως άνω ανάγκες καθαριότητας καλύπτονται από τους υπαλλήλους της αντίστοιχης βάρδιας. Περισσότερα »

 • 42. 2/60306/0022/2010
  «Υπερωριακή απασχόληση (εφημερίες) προσωπικού των κλάδων Βιολόγων, Φαρμακοποιών, κλπ που συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»Ανακαλείται το αριθμ. Πρωτ. 2/39173/0022/29-7-2010 έγγραφο Περισσότερα »

 • 43. 2/39173/0022/2010
  «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού των κλάδων Βιολόγων, Φαρμακοποιών, κλπ που συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» Σχετ.το 2/15557/0022/30.3.2010 που επισυνάπτε. ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ οικ.2/60306/0022/2010. Περισσότερα »

 • 44. 2/24998/0022/2010
  Ορια ωρών υπερωριακής, νυκτερινής ή Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών απασχόλησης απεσπασμένων στα Γραφεία Βουλευτών. Όρια υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 2/19657/0022/28-5-2009 Κ.Υ.Α., καθώς και τα όρια υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα Ληξιάρχου των Δήμων και Κοινοτήτων κλπ Περισσότερα »

 • 45. ΕΣ/Τ1/138/2009
  Δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών που βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009, είναι μη νόμιμη, αφού, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1. εδάφιο ε' του ν.3205/2003. αφορά σε αμοιβή υπερωριακής εργασίας που παρασχέθηκε σε προγενέστερο του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους (2008) χρονικό διάστημα. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός περί παράβασης της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, σύμφωνα με την οποία «Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), της οποίας η ωριαία αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Και τούτο, διότι η θεσπισθείσα με την επικαλούμενη διάταξη εξαίρεση αφορά μόνο στο ύψος της ωριαίας αμοιβής που δικαιούται το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παρασχεθείσα υπερωριακή διδασκαλία και δεν επεκτείνεται στα ρυθμιζόμενα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 ζητήματα. Περισσότερα »

 • 46. 2/19657/0022/2009
  Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α.. Περισσότερα »

 • 47. ΕΣ/Τ1/123/2008
  Η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από τους υπαλλήλους των δήμων τελεί υπό την προϋπόθεση συνδρομής στην συγκεκριμένη περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 μεταξύ των οποίων και η απασχόληση του υπαλλήλου σε υπηρεσία που λειτουργεί, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, Περισσότερα »

 • 48. ΣΥΛΛΟΓΗ/1/2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.(3146/2003,2732/1999,ΔΙΑΔΠ/4595/2007,2738/1999) Περισσότερα »

 • 49. 2/43934/0022/2007
  «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές ώρες, στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης».Σχετ.2/7085/0022/2007 Περισσότερα »

 • 50. ΕΣ/Τ1/164/2007
  Προσωπικό Ι.Δ.-Υπερωρίες.Εφόσον εκδίδεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, δεν απαιτείται παράλληλα, για το επί σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η έκδοση και εγκριτικής απόφασης για την υπερωριακή απασχόληση από το Υπουργείο Εργασίας ή τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως Εργασίας της οικείας Νομαρχίας ή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄ 95), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το ν.δ.264/1973(ΦΕΚΑ΄342) και το ν. 435/1976 (ΦΕΚ Α΄ 251), δεδομένου ότι στην έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 21 του ν. 3205/2003 και 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 κοινής υπουργικής απόφασης έχει ήδη συμπράξει και ο Υπουργός Εργασίας (βλ. Πρακτικά της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Απριλίου 2002, Πράξεις Ι Τμήματος 62, 59/2003, 114/2002 που αφορούν στον προηγούμενο μισθολογικό νόμο 2470/1997). Περισσότερα »

 • 51. ΕΣ/Τ1/194/2007
  Υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχου κατά τις Κυριακές .Νομίμως εντέλλεται και η πληρωμή της εργασίας που παρασχέθηκε κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αφού οι ειδικές διατάξεις (του άρθρου 109 του ν. 1188/81 και της 83201/1987 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) που καθορίζουν το ανώτατο όριο ωρών μηνιαίας απασχόλησης ληξιάρχου, κατά την αληθή έννοιά τους, περιλαμβάνουν και τις ημέρες αυτές, κατά τις οποίες μπορεί να παρίσταται αναγκαία η παροχή της συγκεκριμένης εργασίας εξαιτίας της ειδικής φύσης των καθηκόντων του ληξιάρχου. Περισσότερα »

 • 52. ΕΣ/Τ1/158/2007
  Η δαπάνη υπερωριακή απασχόλησης μπορεί να βαρύνει τον Π/Υ του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση και στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι ν.π.δ.δ., στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αφού συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε, ακόμη και στην περίπτωση που οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν είναι υπάλληλοί του. Περισσότερα »

 • 53. ΕΣ/Τ1/82/2007
  Tags:

  Απασχόληση εκπαιδευτικών σε μαθητικές κατασκηνώσεις.Μη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση διότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 100530/ΙΒ/2.10.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθιερώθηκε η παρασχεθείσα εργασία, δεν ίσχυε κατά το χρόνο πραγματοποίησης αυτής επειδή εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Ε.τ.Κ. στις 19.10.2006 και δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από τη δημοσίευσή της. Περισσότερα »

 • 54. 2/7085/0022/2007
  ΘΕΜΑ: « Παροχή απόψεων αναφορικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, στην Ν.Α Θεσσαλονίκης» Περισσότερα »

 • 55. ΕΣ/Τ1/15/2007
  Υπερωρίες κατά τις Κυριακές.Μη νόμιμη, διότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δεν λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, όπως απαιτείται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.Συγγνωστή πλάνη. Περισσότερα »

 • 56. ΕΣ/Τ1/72/2006
  Αποζημίωση νοσηλευτικού προσωπικού για υπερωριακή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2004. Μη νόμιμη σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ του επομένου οικονομικού έτους (2005), κατά το μέρος για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο, από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό που είχε εγγραφεί στον Π/Υ του οικ. έτους 2004. Η ύπαρξη αδιάθετου υπολοίπου στον Π/Υ του 2005 δεν αίρει το παράνομο της δαπάνης, αφού το υπόλοιπο αυτό θα πρέπει να αφορά πιστώσεις του οικ. έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες (αρθ.16 ν.3205/2003). Περισσότερα »

 • 57. ΝΣΚ/72/2006
  Στη διαδικασία του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 υπάγονται και οι υπάλληλοι των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., υπό την έννοια ότι η αύξηση των αρχικών πιστώσεων των οικείων προϋπολογισμού τους, για υπερωριακή εργασία, είναι δυνατή, μόνο μετά από έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη Περισσότερα »

 • 58. 2/4548/002/2006
  Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Περισσότερα »

 • 59. ΕΣ/Τ1/96/2005
  Μη νόμιμη η απασχόληση υπερωριακά στη Διεύθυνση Διοικητικού νοσοκομείου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, διότι δε λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, όπως απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. Περισσότερα »

 • 60. 2/16232/0022/2005
  Καθορισμός ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Περισσότερα »

 • 61. 2/30052/0026/2004
  Επίλυση διαφωνίας αναφορικά με τη νομιμότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της Ν.Α.Καστοριάς. Περισσότερα »

 • 62. 2/37876/0026/2004
  Επίλυση διαφωνίας σχετικά με μη καταβολή δαπάνης αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ν.Α.Πέλλας ,που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Περισσότερα »

 • 63. 2/36946/0022/2004
  Κανονιστικές αποφάσεις Υπερωριών. Περισσότερα »

 • 64. 2/29053/0026/2004
  Επίλυση διαφωνίας σχετικά με δαπάνη υπερωριών οικονομικού έτους 2003 του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Περισσότερα »

 • 65. 2/16844/0026/2002
  ΘΕΜΑ : «Κατάργηση ή μη στα τέλη χαρτοσήμου» Περισσότερα »

 • 66. 30503/1990
  ¨Οδηγίες και διευκρινίσεις για τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, καθώς και για τον τρόπο αποζημίωσης Κυριακών- Εξαιρέσιμων και πέραν του πενθήμερου του φυλακτικού προσωπικού του ΥΠΠΟ. Περισσότερα »spacer