RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Έγγραφα - Ετικέτα "2238/1994"
 • 1. ΠΟΛ.1228/2014
  Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 (ΑΔΑ:ΩΑ8ΚΗ-ΒΥΤ) Περισσότερα »

 • 2. ΠΟΛ.1183/2014
  Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3366) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα Περισσότερα »

 • 3. Δ12Α/1109224/2014
  Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)(ΑΔΑ:ΩΨΙΤΗ-Α3Θ) Περισσότερα »

 • 4. ΠΟΛ1177/2014
  Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.(ΑΔΑ 7Π0ΣΗ-ΨΘΑ) Περισσότερα »

 • 5. ΠΟΛ 1126/2014
  Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα Περισσότερα »

 • 6. ΠΟΛ 1132/2014
  ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994» Περισσότερα »

 • 7. ΠΟΛ.1117/2014
  Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.(ΑΔΑ.ΒΙ0ΩΗ-ΡΟΧ) ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ από την ΠΟΛ 1145/2014 Περισσότερα »

 • 8. Δ12Α/1060204 ΕΞ 2014
  Ισχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013(ΑΔΑ: ΒΙΗΔΗ-8ΕΜ) Περισσότερα »

 • 9. ΠΟΛ.1100/2014
  Tags: δου κφε

  Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,σχετικά με την μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν.2238/1994,περί εξωλογιστικού προσδιορισμού και διοικητικής επίλυσης τηςδιαφοράςαντίστοιχα, στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής, κρίνονται εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΦΕ επί πωλήσεωνακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.(ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-4ΔΑ) Περισσότερα »

 • 10. ΔΕΛ/Α/1055536/2014
  Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Περισσότερα »

 • 11. ΔΕΛ/Α/1055541/2014
  Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα πουαπέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτόςαπό τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις γιαεισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013). Περισσότερα »

 • 12. ΔΕΛ/Α/1055438/2014
  Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013). Περισσότερα »

 • 13. ΔΕΛ Α1053222 ΕΞ 2014
  Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13. Περισσότερα »

 • 14. Δ12Α 1054299ΕΞ2014
  ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών. Περισσότερα »

 • 15. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014
  ΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.ΑΔΑ: ΒΙΚ5Η-4ΗΘ Περισσότερα »

 • 16. ΠΟΛ 1040/2014
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994. Περισσότερα »

 • 17. ΠΟΛ 1287/2013
  Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.(Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1183/2014,ΦΕΚ-2049/Β/29.7.2014) Περισσότερα »

 • 18. ΠΟΛ 1270/2013
  Θέμα: «Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου» Περισσότερα »

 • 19. ΠΟΛ 1254/2013
  Σχετικά με την ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του νόμου διαχειριστή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ’ ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρίας για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους. Περισσότερα »

 • 20. N.4211/2013
  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.”». Περισσότερα »

 • 21. ΠΟΛ 1231/2013
  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004». Περισσότερα »

 • 22. ΠΟΛ 1224/2013
  ΘΕΜΑ: Αποδοχή της με αριθ. 244/2010 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία, στοιχεία που αφορούν σε πελάτη τράπεζας και αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής έρευνας σε βάρος της τράπεζας αυτής που έλαβε χώρα μετά από καταγγελία του αιτούντος, καλύπτονται από τις περί φορολογικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/1994. Περισσότερα »

 • 23. ΠΟΛ 1198/2013
  Φορολογική μεταχείρηση δαπάνων αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται απο εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών Περισσότερα »

 • 24. ΠΟΛ 1194/2013
  Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε από την 01.01.2013 έως και την 28.02.2013. Περισσότερα »

 • 25. ΥΑ 1191/2013
  Tags: 2238/1994

  Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 Περισσότερα »

 • 26. ΠΟΛ 1187/2013
  Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012. Περισσότερα »

 • 27. Ν.4172/2013
  Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις Περισσότερα »

 • 28. Ν.4172/2013(ΑΡΘΡΑ 1-72)
  Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72) Περισσότερα »

 • 29. ΠΟΛ 1179/2013
  Tags: κφε

  Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέ­λου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τη­ρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρό­πων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέ­λου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. Περισσότερα »

 • 30. ΠΟΛ 1180/2013
  Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. Περισσότερα »

 • 31. Ν.4170/2013
  Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις. Περισσότερα »

 • 32. ΔΕΣ/Α/1109683/2013
  Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. Περισσότερα »

 • 33. ΠΟΛ 1181/2013
  Tags: φμυ

  Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλω­σης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλή­θηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πλη­ρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. Περισσότερα »

 • 34. ΠΟΛ 1169/2013
  Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 Περισσότερα »

 • 35. ΠΟΛ 1171/2013
  Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων απο τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων Περισσότερα »

 • 36. ΠΟΛ 1162/2013
  Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών. Περισσότερα »

 • 37. ΠΟΛ 1153/2013
  Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β ) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012 και έχουν λάβει παράταση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013. Περισσότερα »

 • 38. ΠΟΛ 1155/2013
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από τηνεκκαθάριση αυτής. Περισσότερα »

 • 39. ΠΟΛ 1152/2013
  Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 Περισσότερα »

 • 40. ΠΟΛ 1149/2013
  ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.(Συμπληρώθηκε με την πολ 1186/2013) Περισσότερα »

 • 41. ΠΟΛ 1144/2013
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο. Περισσότερα »

 • 42. ΠΟΛ 1143/2013
  Tags: φμυ

  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου Περισσότερα »

 • 43. ΠΟΛ 1142/2013
  Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α ?), την παρ.9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α ?) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ). Περισσότερα »

 • 44. ΠΟΛ.1141/2013
  Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο­ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. Περισσότερα »

 • 45. ΠΟΛ 1134/2013
  ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 και 16 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 9 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α723.1.2013) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Περισσότερα »

 • 46. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013
  Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. Περισσότερα »

 • 47. πολ 1125/2013
  ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012. Περισσότερα »

 • 48. ΠΟΛ 1122/2013
  Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994. Περισσότερα »

 • 49. ΠΟΛ 1121/2013
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού . Περισσότερα »

 • 50. ΠΟΛ 1123/2013
  ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ Περισσότερα »

 • 51. ΠΟΛ 1118/2013
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑΑΡΘΡΑ 741 ΕΩΣ 784 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Περισσότερα »

 • 52. ΠΟΛ 1102/2013
  ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. Περισσότερα »

 • 53. ΔΕΣΑ/1077357/ΕΞ2013
  Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων.Διόρθ.Σφάλμ ΦΕΚ 1199/Β/16.5.2013 Περισσότερα »

 • 54. ΔΕΣΑ/1077518/ΕΞ 2013
  Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων Περισσότερα »

 • 55. Ν.4152/2013
  Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Περισσότερα »

 • 56. ΠΟΛ 1098/2013
  Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994. Περισσότερα »

 • 57. ΠΟΛ 1096/2013
  Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012. Περισσότερα »

 • 58. ΠΟΛ 1095/2013
  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013. Περισσότερα »

 • 59. ΠΟΛ 1073/2013
  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 475/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Περισσότερα »

 • 60. ΠΟΛ 1070/2013
  ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3). Περισσότερα »

 • 61. ΠΟΛ. 1063/2013
  Tags: φμυ

  ΘΕΜΑ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. Περισσότερα »

 • 62. ΠΟΛ 1064/2013
  Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 -Παράταση προθεσμίας υποβολής της. Περισσότερα »

 • 63. ΠΟΛ 1062/2013
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012), για το οικονομικό έτος 2012. Περισσότερα »

 • 64. ΠΟΛ 1060/2013
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012). Περισσότερα »

 • 65. ΠΟΛ 1056/2013
  ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικηγόρου. Περισσότερα »

 • 66. ΠΟΛ 1051/2013
  ΘΕΜΑ: Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.(συνημμένα την αριθ. 173/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.) Περισσότερα »

 • 67. ΠΟΛ 1045/2013
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή - Παράταση προθεσμίας υποβολής της. Περισσότερα »

 • 68. ΔΕΛ Α 1039703 ΕΞ 2013
  ΘΕΜΑ: Υποθέσεις εμβασμάτων. Περισσότερα »

 • 69. ΠΟΛ 1040/2013
  Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω τεχνικών προβλημάτων στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου. Περισσότερα »

 • 70. ΠΟΛ 1034/2013
  ΘΕΜΑ: Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 71. ΠΟΛ 1039/2013
  ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων. Περισσότερα »

 • 72. ΠΟΛ 1033/2013
  ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 Περισσότερα »

 • 73. ΠΟΛ 1027/2013
  Tags: κφε

  Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ.(Κοινοποίηση της 98/2012 Γν.ΝΣΚ) Περισσότερα »

 • 74. ΠΟΛ 1019/2013
  ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον». Περισσότερα »

 • 75. ΠΟΛ 1017/2013
  ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και προσθήκες από τον μισθωτή, κατά την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Περισσότερα »

 • 76. ΠΟΛ 1014/2013
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992. Περισσότερα »

 • 77. N.4110/2013
  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Περισσότερα »

 • 78. ΠΟΛ 1006/2013
  Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης της ζημίας που αυτή υπέστη, λόγω ληστείας ή κλοπής.Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση, λόγω απώλειας περιουσιακού της στοιχείου από ληστεία ή κλοπή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου (χρήσης) κατά την οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, εφόσον, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής, η ζημία είναι οριστική, τουτέστιν βέβαιη ως προς την ύπαρξη και εκκαθαρισμένη κατά ποσόν, είναι δε άλλο το ζήτημα αν σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου (χρήσης) κατά την οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, εντοπισθούν οι δράστες της κλοπής ή της ληστείας, οπότε υφίσταται αποζημιωτική αξίωση της επιχείρησης κατ’ αυτών. Το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται από τις κείμενες διατάξεις και χρήζει νομοθετικής ρυθμίσεως. (Συνημμένα ΝΣΚ 524/2012 Περισσότερα »

 • 79. ΠΟλ 1013/2013
  ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013. Περισσότερα »

 • 80. ΠΟΛ. 1228/2012
  Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Περισσότερα »

 • 81. ΠΟΛ.: 1217/2012
  Τροποποίηση της ΠΟΛ.1145/31.05.2012 (ΦΕΚ Β΄1839/ 11.06.2012) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. Περισσότερα »

 • 82. ΠΟΛ.1216/2012
  Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται ΠΟΛ.1161/16.7.2012 Α.Υ.Ο., για το Οικονομικό έτος 2012 Περισσότερα »

 • 83. ΠΟΛ 1214/2012
  Tags: φμυ

  ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. Περισσότερα »

 • 84. Δ33/5042999/ΕΞ2012
  Καθορισμός ύψους,δικαιούχων,κριτήρια καθώς και διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την Δ33 5037619 ΕΞ 2013-ΦΕΚ 2656/Β/18.10.2013 Περισσότερα »

 • 85. ΠΟΛ 1205/2012
  Θέμα : Κοινοποίηση της 572/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκπτωση ή μη, κατ΄ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., των δαπανών εκείνων οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία. Περισσότερα »

 • 86. ΠΟΛ. 1195/2012
  Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄). Περισσότερα »

 • 87. ΠΟΛ 1192/2012
  Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis. Περισσότερα »

 • 88. ΠΟΛ 1161/2012
  ΠΟΛ.1161/16.7.2012 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ Β'2202/26.07.2012).Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012 Περισσότερα »

 • 89. ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΦΟΡΟΛ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ • Φ.Π.Α. • ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ • ΜΗΤΡΩΟΥ Περισσότερα »

 • 90. ΠΟΛ 1145/2012
  Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. Περισσότερα »

 • 91. Δ12Α/1074196/2012
  ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αμοιβών ιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία Περισσότερα »

 • 92. ΠΟΛ 1109/2012
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Περισσότερα »

 • 93. ΠΟΛ 1106/2012
  Tags: φεφπ

  Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012 Περισσότερα »

 • 94. ΠΟΛ 1083/2012
  Παράταση των προθεσμιών υποβολής: α) Oριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα β) Oριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. Περισσότερα »

 • 95. ΠΟΛ 1077/2012
  Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄). ΦΕΚ 1141/10.4.2012 Περισσότερα »

 • 96. ΠΟΛ 1043/2012
  Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011. Περισσότερα »

 • 97. ΠΟΛ 1257/2011
  ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον». Περισσότερα »

 • 98. ΠΟΛ. 1237/2011
  ΘΕΜΑ: Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ύστερα από την ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής(Ε.Α.Π,). Περισσότερα »

 • 99. 44760/1362/2011
  Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων». Περισσότερα »

 • 100. ΠΟΛ 1210/2011
  ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 101. ΠΟΛ 1161/2011
  Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) Περισσότερα »

 • 102. ΠΟΛ 1145/2011
  ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Περισσότερα »

 • 103. ΠΟΛ 1056/2011
  Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά. Περισσότερα »

 • 104. ΠΟΛ 1055/2011
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων Περισσότερα »

 • 105. ΠΟΛ 1054/2011
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994,οικονομικού έτους 2011 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 106. ΠΟΛ 1052/2011
  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Περισσότερα »

 • 107. ΠΟΛ 1053/2011
  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3). Περισσότερα »

 • 108. ΠΟΛ: 1046/2011
  ΘΕΜΑ: Τρόπος δικαιολόγησης δαπανών και υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) που δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες Περισσότερα »

 • 109. ΠΟΛ 1044/2011
  Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Περισσότερα »

 • 110. ΠΟΛ 1034/2011
  Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους. Περισσότερα »

 • 111. ΠΟΛ 1033/2011
  ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά την χρήση 2011. Περισσότερα »

 • 112. 2/13641/0026/2011
  Κοινοποίηση των αριθ. : α) Δ12 1077270ΕΞ2010/11.6.2010 και β) Δ12 1019198ΕΞ2011/4.2.2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, που αναφέρονται στην προκαταβολή φόρου σε αμοιβές τοπογραφικών μελετών. Περισσότερα »

 • 113. ΠΟΛ 1031/2011
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010 Περισσότερα »

 • 114. ΠΟΛ 1020/2011
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 115. ΠΟΛ 1017/2011
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011. Περισσότερα »

 • 116. Δ12Β/1009560/2011
  Κατά τη χρηματοδότηση της …. Δήμου … από τον ομώνυμο Δήμο δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Περισσότερα »

 • 117. ΠΟΛ 1006/2011
  Tags: 3899/2010

  Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Περισσότερα »

 • 118. ΠΟΛ 1204/2010
  Απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου Περισσότερα »

 • 119. ΠΟΛ 1201/2010
  Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές Περισσότερα »

 • 120. ΠΟΛ 1186/2010
  Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας. Περισσότερα »

 • 121. ΠΟΛ 1184/2010
  Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Περισσότερα »

 • 122. ΠΟΛ 1121/2010
  Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.». Περισσότερα »

 • 123. ΠΟΛ 1103/2010
  Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων. Περισσότερα »

 • 124. ΠΟΛ 1086/2010
  Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Περισσότερα »

 • 125. Ν.3845/2010
  Tags: δντ

  Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. (κωδικοποίηση έως και διατάξεις του Ν. 3984/2011, ΦΕΚ-150 Α/27.6.2011 ) Περισσότερα »

 • 126. Δ12 1055787/ΕΞ2010
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων. Περισσότερα »

 • 127. ΠΟΛ 1044/2010
  Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων. Περισσότερα »

 • 128. Ν.3842/2010
  Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Περισσότερα »

 • 129. ΠΟΛ 1043/2010
  Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Περισσότερα »

 • 130. ΠΟΛ 1040/2010
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής. Περισσότερα »

 • 131. ΠΟΛ 1039/2010
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές. Περισσότερα »

 • 132. ΠΟΛ 1037/2010
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009). Περισσότερα »

 • 133. ΠΟΛ 1034/2010
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2010 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 134. ΠΟΛ 1030/2010
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015). Περισσότερα »

 • 135. ΠΟΛ 1031/2010
  Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010. Περισσότερα »

 • 136. Δ12 1037797/ΕΞ 2010
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010, για υπόχρεους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής και για υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Περισσότερα »

 • 137. ΠΟΛ 1020/2010
  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. Περισσότερα »

 • 138. ΠΟΛ 1019/2010
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. Περισσότερα »

 • 139. ΠΟΛ 1021/2010
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 140. Δ12 1025692 ΕΞ2010
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων Περισσότερα »

 • 141. ΠΟΛ 1014/2010
  Μη επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς σε εισοδήματα που εμπίπτουν σε απαλλακτικές διατάξεις διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Περισσότερα »

 • 142. ΠΟΛ 1009/2010
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010. Περισσότερα »

 • 143. ΠΟΛ 1151/2009
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Περισσότερα »

 • 144. ΥΠΟΙΚ/2191/Α0012/2009
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Περισσότερα »

 • 145. ΠΟΛ 1146/2009
  Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικ. έτος 2010) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης. Περισσότερα »

 • 146. ΠΟΛ 1135/2009
  Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της. Περισσότερα »

 • 147. ΠΟΛ 1097/2009
  Tags: δου

  Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1057025/4492/ΔΕ-Β/ΠΟΛ1074/10-6-2009(Φ.Ε.Κ. 1251 B'/25-6-2009) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων». Περισσότερα »

 • 148. ΝΣΚ/304/2009
  Αγορά πρώτης κατοικίας με δάνειο, στην οποία ο δανειολήπτης έχει ισόβια επικαρπία. Έκπτωση ή μη των τόκων του στεγαστικού δανείου από το φόρο εισοδήματός του. Δικαιούμενος ή μη των απαλλαγών των άρθρων 8 και 9 Κ.Φ.Ε.Των φορολογικών απαλλαγών των άρθρων 8 και 9 Κ.Φ.Ε. δικαιούται μόνο ο φορολογούμενος που αποκτά την πλήρη κυριότητα της πρώτης κατοικίας, όχι όμως και αυτός που αποκτά δικαίωμα ισόβιας επικαρπίας. (πλειοψ.) Περισσότερα »

 • 149. ΠΟΛ 1079/2009
  Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008. Περισσότερα »

 • 150. ΠΟΛ 1075/2009
  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/68) σχετικά με την επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς. Περισσότερα »

 • 151. ΠΟΛ 1074/2009
  Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων. Περισσότερα »

 • 152. Ν.3763/2009/Αρ3
  Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις.Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων Περισσότερα »

 • 153. ΥΠΟΙΚ/1010770/2009
  Αναζήτηση στο διαδίκτυο (internet) των εντύπων που σχετίζονται με τις Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος. Περισσότερα »

 • 154. ΠΟΛ 1066/2009
  Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 «πτωχού» στο σύνδικο της πτώχευσης. Περισσότερα »

 • 155. ΠΟΛ 1061/2009
  Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από τους νόμους αυτούς προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση αυτών. Περισσότερα »

 • 156. N.3758/2009
  Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. (Εισοδηματική πολιτική ,Έκτακτη Οικονομική Εισφορά,Υπουργείο-πολιτισμού) Περισσότερα »

 • 157. ΠΟΛ 1054/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους. Περισσότερα »

 • 158. ΠΟΛ 1050/2009
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές. Περισσότερα »

 • 159. ΥΠΟΙΚ/1037218/2009
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 των Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές. Περισσότερα »

 • 160. ΠΟΛ 1042/2009
  Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009. Περισσότερα »

 • 161. ΠΟΛ 1041/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής. Περισσότερα »

 • 162. ΠΟΛ 1039/2009
  Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών. Περισσότερα »

 • 163. ΠΟΛ 1038/2009
  Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων. Περισσότερα »

 • 164. ΠΟΛ 1032/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2009 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 165. ΠΟΛ 1023/2009
  Η δωρεάν χορήγηση σε πελάτες επιχείρησης κουπονιών εστίασης που εξαργυρώνονται σε καταστήματα εστίασης έναντι παροχής δωρεάν γεύματος συνιστά διαφημιστική πράξη και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης. Περισσότερα »

 • 166. ΠΟΛ 1015/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. Περισσότερα »

 • 167. ΠΟΛ 1014/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. Περισσότερα »

 • 168. ΠΟΛ 1013/2009
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 169. ΠΟΛ 1008/2009
  Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Περισσότερα »

 • 170. ΠΟΛ 1001/2009
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009. Περισσότερα »

 • 171. ΠΟΛ 1180/2008
  Tags: 3697/2008

  Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Περισσότερα »

 • 172. ΠΟΛ 1163/2008
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Περισσότερα »

 • 173. ΠΟΛ 1147/2008
  Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ. Περισσότερα »

 • 174. ΠΟΛ 1144/2008
  Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες Δ.Ο.Υ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ. Περισσότερα »

 • 175. ΠΟΛ 1109/2008
  Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Περισσότερα »

 • 176. ΠΟΛ 1108/2008
  Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος. Περισσότερα »

 • 177. ΠΟΛ 1107/2008
  Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 178. ΠΟΛ 1106/2008
  Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων Περισσότερα »

 • 179. ΠΟΛ 1099/2008
  Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου. Περισσότερα »

 • 180. ΠΟΛ 1098/2008
  Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008. Περισσότερα »

 • 181. ΠΟΛ 1097/2008
  Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου Περισσότερα »

 • 182. ΥΠΟΙΚ/1024316/2008
  Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου. Περισσότερα »

 • 183. ΠΟΛ 1094/2008
  Φορολογική αντιμετώπιση ΑΕ που έχει διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας χωρίς να περατωθεί η εκκαθάριση της. Περισσότερα »

 • 184. ΠΟΛ 1095/2008
  Xρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου. Περισσότερα »

 • 185. ΠΟΛ 1089/2008
  Κοινοποίηση της 76/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Περισσότερα »

 • 186. ΠΟΛ 1084/2008
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές. Περισσότερα »

 • 187. ΠΟΛ 1067/2008
  Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως ισχύει), «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές». Περισσότερα »

 • 188. ΠΟΛ 1065/2008
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007). Περισσότερα »

 • 189. 1047232/Α0012/2008
  Tags: κφε

  Παρακράτηση φόρου συμβασιούχων έργου Περισσότερα »

 • 190. ΠΟΛ 1044/2008
  Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Περισσότερα »

 • 191. ΠΟΛ 1040/2008
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής. Περισσότερα »

 • 192. ΠΟΛ 1038/2008
  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2008. Περισσότερα »

 • 193. ΠΟΛ 1033/2008
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. Περισσότερα »

 • 194. ΠΟΛ 1032/2008
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 195. ΠΟΛ 1031/2008
  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. Περισσότερα »

 • 196. ΠΟΛ 1039/2008
  Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008. Περισσότερα »

 • 197. 1027/2008
  Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης). Περισσότερα »

 • 198. ΠΟΛ 1024/2008
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2008 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 199. ΠΟΛ 1005/2008
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008. Περισσότερα »

 • 200. ΠΟΛ 1154/2007
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Περισσότερα »

 • 201. 1121055/Α0012/2007
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Περισσότερα »

 • 202. 1106423/957/2007
  Αποστολή στοιχείων των Δημόσιων φορέων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Συνημμένα φωτοαντίγραφο του αριθ. 4012994/3956/0030/16-10-2007 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Σ. Περισσότερα »

 • 203. 1021797/0012/2007
  Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.-Παρακράτηση φόρου 20% Περισσότερα »

 • 204. ΠΟΛ 1131/2007
  Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Περισσότερα »

 • 205. ΠΟΛ 1128/2007
  Απαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματος και των Ο.Τ.Α. από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων. Περισσότερα »

 • 206. 1085185/2007
  Απαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματος και των Ο.Τ.Α. από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων. Περισσότερα »

 • 207. 1100042/2007
  Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1096604/5032/ΔΕ-Β/12-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2030 B΄ /16-10-2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων». Περισσότερα »

 • 208. ΠΟΛ 1117/2007
  Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1096604/5032/ΔΕ-Β/12-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2030 B΄ /16-10-2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων». Περισσότερα »

 • 209. 1062232/2007
  «Για την αναγνώριση των μισθωμάτων οπτικοακουστικών μέσων και των χώρων που τοποθετούνται stands από φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων, απαιτείται η καταβολή του δημοτικού τέλους διαφήμισης».ΠΟΛ 1120 Περισσότερα »

 • 210. ΠΟΛ 1107/2007
  Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων. Περισσότερα »

 • 211. ΠΟΛ 1110/2007
  Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία. Περισσότερα »

 • 212. 1089359/10974/2007
  «Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην πρότερα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία». Περισσότερα »

 • 213. 1076452/10860/ΒΟ012/2007
  ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στην αποζημίωση και στους τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου Περισσότερα »

 • 214. ΠΟΛ 1095/2007
  Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου. Περισσότερα »

 • 215. ΠΟΛ 1092/2007
  Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις. Περισσότερα »

 • 216. ΠΟΛ 1088/2007
  Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού. Περισσότερα »

 • 217. ΠΟΛ 1081/2007
  Διευκρίνιση του όρου «παραπληγία» και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο «κινητική αναπηρία». Περισσότερα »

 • 218. ΠΟΛ 1080/2007
  Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών. Περισσότερα »

 • 219. ΠΟΛ 1077/2007
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών. Περισσότερα »

 • 220. ΠΟΛ 1073/2007
  Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Περισσότερα »

 • 221. ΠΟΛ 1067/2007
  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ'αυτές. Περισσότερα »

 • 222. 1036358/0015/2007
  Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) -ΠΟΛ 1166 Περισσότερα »

 • 223. ΠΟΛ 1063/2007
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015). Περισσότερα »

 • 224. ΠΟΛ 1062/2007
  Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.). Περισσότερα »

 • 225. ΠΟΛ 1057/2007
  Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 226. ΠΟΛ 1056/2007
  Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 227. ΠΟΛ 1051/2007
  Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα. Περισσότερα »

 • 228. ΠΟΛ 1048/2007
  Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ. Περισσότερα »

 • 229. ΠΟΛ 1044/2007
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής. Περισσότερα »

 • 230. ΠΟΛ 1043/2007
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006). Περισσότερα »

 • 231. ΠΟΛ 1027/2007
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. Περισσότερα »

 • 232. ΠΟΛ 1026/2007
  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. Περισσότερα »

 • 233. ΠΟΛ 1025/2007
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 234. ΠΟΛ 1020/2007
  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ (Ε5). Περισσότερα »

 • 235. ΠΟΛ 1018/2007
  Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 236. ΠΟΛ 1014/2007
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή Περισσότερα »

 • 237. ΠΟΛ 1011/2007
  Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς Περισσότερα »

 • 238. ΠΟΛ 1003/2007
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2007 Περισσότερα »

 • 239. ΠΟΛ 1148/2006
  Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων Περισσότερα »

 • 240. 1114200/8853/0016/2006
  Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισο¬δήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών.(Όπως τροποποήθηκε με την 1092/2013,1103013/7405/0016/2008 (ΦΕΚ 2266 Β/5-11-2008) και ΠΟΛ.1042/2011 (ΦΕΚ 729 Β/5-5-2011) Περισσότερα »

 • 241. ΠΟΛ 1149/2006
  Τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας από πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ., από λιμάνια σε αρχαιο-λογικούς ή άλλους χώρους κατά την διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων του ν. 27/1975 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΡΙΘΜ.470/2006 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ) Περισσότερα »

 • 242. ΠΟΛ 1142/2006
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 Περισσότερα »

 • 243. ΠΟΛ 1142/2006
  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007. Περισσότερα »

 • 244. ΠΟΛ 1139/2006
  Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing Περισσότερα »

 • 245. ΠΟΛ 1135/2006
  Αυτοτελής φορολογία αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από τραπεζικές επιχειρήσεις Περισσότερα »

 • 246. ΠΟΛ 1129/2006
  Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης Περισσότερα »

 • 247. ΠΟΛ 1128/2006
  Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος Περισσότερα »

 • 248. 1093733/2006
  Φόρος και τέλη χαρτοσήμου ασφαλίστρων. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.ΠΟΛ 1126 Περισσότερα »

 • 249. ΠΟΛ 1122/2006
  Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ Περισσότερα »

 • 250. ΠΟΛ 1120/2006
  Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2007. Περισσότερα »

 • 251. ΠΟΛ 1114/2006
  Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων Περισσότερα »

 • 252. ΠΟΛ 1103/2006
  Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν.3228/2004,Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004) Περισσότερα »

 • 253. ΠΟΛ 1096/2006
  Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005). Περισσότερα »

 • 254. ΠΟΛ 1094/2006
  Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών. Περισσότερα »

 • 255. ΠΟΛ 1091/2006
  Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων και παράταση της προθεσμίας υποβολής της. Περισσότερα »

 • 256. ΠΟΛ 1090/2006
  Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.). Περισσότερα »

 • 257. ΠΟΛ 1087/2006
  Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1053054/4463/ΔΕ-Β/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 703 Β΄/8-06-2006) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων». Περισσότερα »

 • 258. 1027261/215/0015/2006
  ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγματοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούμενα βιβλία. Περισσότερα »

 • 259. ΠΟΛ 1078/2006
  Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Περισσότερα »

 • 260. ΠΟΛ 1074/2006
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών. Περισσότερα »

 • 261. ΠΟΛ 1068/2006
  Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Περισσότερα »

 • 262. 1028247/547/Α0012/2006
  Tags: δου

  Υποβολή εμπρόθεσμης Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ.01.015) για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042), οικονομικού έτους 2006, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Περισσότερα »

 • 263. ΠΟΛ 1047/2006
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Περισσότερα »

 • 264. ΠΟΛ 1046/2006
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005). Περισσότερα »

 • 265. ΠΟΛ 1045/2006
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν. Περισσότερα »

 • 266. ΠΟΛ 1044/2006
  Tags: 3296/2004

  Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 από τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις και έξοδα διοικητικής υποστήριξης στην αλλοδαπή. Περισσότερα »

 • 267. ΠΟΛ 1043/2006
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994,οικονομικού έτους 2006 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Περισσότερα »

 • 268. ΠΟΛ 1042/2006
  Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006. Περισσότερα »

 • 269. ΠΟΛ 1036/2006
  Tags: 3427/2005

  Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α’) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Περισσότερα »

 • 270. ΠΟΛ 1035/2006
  Κοινοποίηση των μέσων όρων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους ανά κατηγορία επαγγέλματος και εφαρμογή αυτών. Περισσότερα »

 • 271. ΠΟΛ 1034/2006
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση. Περισσότερα »

 • 272. ΠΟΛ 1033/2006
  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. Περισσότερα »

 • 273. ΠΟΛ 1031/2006
  Εναρξη ισχύος των νέων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΠΟΛ 1004/2006) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 274. ΠΟΛ 1029/2006
  Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία. Περισσότερα »

 • 275. ΠΟΛ 1028/2006
  Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ ΠΟΛ 1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ''Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία''. Περισσότερα »

 • 276. ΠΟΛ 1027/2006
  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006 Περισσότερα »

 • 277. ΠΟΛ 1024/2006
  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου Περισσότερα »

 • 278. ΠΟΛ 1017/2006
  Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 279. ΠΟΛ 1010/2006
  Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2005. Περισσότερα »

 • 280. ΠΟΛ 1004/2006
  «Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση». Περισσότερα »

 • 281. ΠΟΛ 1003/2006
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π. Περισσότερα »

 • 282. ΠΟΛ 1113/2005
  Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 283. ΠΟΛ 1096/2005
  «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων» Περισσότερα »

 • 284. ΠΟΛ 1095/2005
  Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Περισσότερα »

 • 285. ΠΟΛ 1090/2005
  «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.». Περισσότερα »

 • 286. ΠΟΛ 1093/2005
  Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις». Περισσότερα »

 • 287. ΠΟΛ 1091/2005
  Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης από την κατοχή ή κυριότητα σκάφους αναψυχής με ξένη σημαία. Περισσότερα »

 • 288. ΠΟΛ 1086/2005
  Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Περισσότερα »

 • 289. ΠΟΛ 1081/2005
  Εφαρμογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων». Περισσότερα »

 • 290. ΠΟΛ 1075/2005
  «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών λόγω εορτής της Πρωτομαγιάς» Περισσότερα »

 • 291. ΠΟΛ 1067/2005
  Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, υπάρχει υποχρέωση πώλησης όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους. Περισσότερα »

 • 292. ΠΟΛ 1064/2005
  «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» Περισσότερα »

 • 293. ΠΟΛ 1041/2005
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004). Περισσότερα »

 • 294. ΠΟΛ 1037/2005
  Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων. Περισσότερα »

 • 295. ΠΟΛ 1026/2005
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν. Περισσότερα »

 • 296. ΠΟΛ 1020/2005
  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2005 Περισσότερα »

 • 297. ΠΟΛ 1019/2005
  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π. Περισσότερα »

 • 298. ΠΟΛ 1016/2005
  Tags: 3296/2004

  Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253Α’) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Περισσότερα »

 • 299. ΠΟΛ 1005/2005
  Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία. Περισσότερα »

 • 300. ΠΟΛ 1142/2004
  Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων. Περισσότερα »

 • 301. ΠΟΛ 1131/2004
  Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2004. Περισσότερα »

 • 302. ΠΟΛ 1082/2004
  Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου. Περισσότερα »

 • 303. ΠΟΛ 1082/2004
  Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου. Περισσότερα »

 • 304. ΠΟΛ 1069/2004
  Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των εκκοκκιστηρίων, της έκπτωσης που χορηγούν στους παραγωγούς επί της τιμής πώλησης του βαμβακόσπορου. Περισσότερα »

 • 305. ΠΟΛ 1054/2004
  "Κοινοποίηση της 208/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει ΑΦΜ και βεβαίωση έναρξης εργασιών Kοινωνίας Kληρονόμων ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση που για τη συνέχιση της ατομικής επιχείρησης,δεν συμφωνεί το σύνολο των κληρονόμων, αλλά η πλειοψηφία αυτών." Περισσότερα »

 • 306. ΠΟΛ 1052/2004
  Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν επιχειρήσεις κατά πελατών τους με έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία. Περισσότερα »

 • 307. ΠΟΛ 1043/2004
  Προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων σε περίπτωση πώλησης των ανεγειρόμενων οικοδομών πριν από την αποπεράτωσή τους. Περισσότερα »

 • 308. ΠΟΛ 1042/2004
  Δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και πιστοποιούν την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων. Περισσότερα »

 • 309. ΠΟΛ 1035/2004
  Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. Περισσότερα »

 • 310. 1030366/10307/Β0012/2003
  Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Περισσότερα »

 • 311. 1014179/258/Α0012/2001
  Tags: taxisnet

  Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. ΠΟΛ.1036/2001 Περισσότερα »

 • 312. Ν.2238/1994
  Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Περισσότερα »

 • 313. 1015494/10294/Β0012/2004
  ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο σε Οργανισμούς Κοινής Οφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) για μετατόπιση των δικτύων τους, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %. Περισσότερα »

 • 314. Ε.1058/288/1978
  ΘΕΜΑ: Χρόνος κτήσεως του μερίσματος από τους μετόχους ανώνυμης εταιρίας σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε απόφαση που λήφθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. ΠΟΛ 13 Περισσότερα »spacer