RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Έγγραφα - Ετικέτα "αποσπάσεις"
 • 1. 2/20433/0022/2012
  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου. Περισσότερα »

 • 2. π.δ.85/2011
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). Περισσότερα »

 • 3. ΥΠΕΣ/5493/2010
  Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139, παρ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ) Περισσότερα »

 • 4. ΠΔ 125/2009
  Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αγρονομικού προσωπικού. Περισσότερα »

 • 5. ΕΣ/Τ1/73/2009
  Παρατάσεις-ανανεώσεις αποσπάσεων.Προυποθέσεις Περισσότερα »

 • 6. ΝΣΚ/373/2008
  Υπάλληλοι Υ.Π.Α. – Αποσπάσεις.1.α) Είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Υ.Π.Α. από την Κεντρική Υπηρεσία σε Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής ή από Περιφερειακές Υπηρεσίες σε άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής ή ακόμη και από Περιφερειακές Υπηρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία βάσει των διατάξεων του άρθρου 68 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση δε που πρόκειται για απόσπαση μέχρι τριών (3) μηνών δεν απαιτείται γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Κατά τη μειοψηφήσασα, ως προς το θέμα αυτό, γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, τέτοια απόσπαση είναι δυνατή βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 του ΠΔ 611/1977, στο οποίο το άρθρο 103 του ΠΔ 56/1986 παραπέμπει. β) Απόσπαση υπαλλήλων της Υ.Π.Α. είναι δυνατή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν 1400/1983, πλην μόνο από την Κεντρική της Υπηρεσία σε Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής, που εδρεύουν εκτός του νομού Αττικής. 2. Στη ρύθμιση του άρθρου 13 παρ.2 του Ν 2685/1999 εμπίπτουν οι αποσπάσεις υπαλλήλων της Υ.Π.Α. για τη στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο, ασχέτως διατάξεων βάσει των οποίων ενεργείται η απόσπαση και ασχέτως του αν η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία ή από (άλλη) Περιφερειακή Υπηρεσία της Υ.Π.Α. Περισσότερα »

 • 7. ΔΙΔΑΔ/27965/2007
  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2946/2001 στο ένστολο προσωπικό της αγροφυλακής. Περισσότερα »

 • 8. 2/906/0026/2005
  Αποσπάσεις και εφημερίες ιατρών που προσλαμβάνονται βάσει της διάταξης της παρ.22 άρθρου 11 του Ν.2889/2001 Περισσότερα »

 • 9. ΝΣΚ/645/2004
  Μετά την ισχύ του Ν 3051/2002, δεν επιτρέπεται η απόσπαση, με βάση τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν 2946/2001, υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεσμεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν 2190/1994, να υπηρετήσουν στις Υπηρεσίες ή τις περιοχές, που διορίσθηκαν, για ορισμένο χρόνο. Η απαγόρευση της απόσπασης ισχύει τόσο γι’ αυτούς που διορίσθηκαν μετά, όσο και γι’ αυτούς που διορίσθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν 3051/2002. Περισσότερα »

 • 10. Ν.3051/2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις Περισσότερα »

 • 11. N 1963/1991
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Περισσότερα »

 • 12. Ν 1416/1984
  "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Περισσότερα »spacer