ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Λέξεις Κλειδιά: Καλλιτεχνικά σχολεία, KAE 0517

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ PDF ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ .Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών αντιμισθία ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

 

 

 

 

 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element