ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ.

ΑΠΑΤΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΛΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωσήφ Αν. Σταμπούλογλου

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element