ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΒΛΕΠΕ έγγραφο  PDFεδώ: 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας  (ΚΑΕ0262)

 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element