Αριθμ.134453/2015

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΕ8000.ΚΑΕΝΠΔΔ9000

ΒΛΕΠΕ έγγραφο PDF εδώ:Αριθμ.134453/2015ΦΕΚ:2857/Β/28.12.2015-Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element