Αριθμ.6013/2/64/2015

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΕ0711

ΒΛΕΠΕ έγγραφο PDF εδώ: Αριθμ. 6013/2/64/2015 - ΦΕΚ: 2607/Β/2015:Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους 2015.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element