Δ12α/Φ.11/ΓΠ/46292/1320/2018

Λέξεις Κλειδιά: δελτίο μετακίνησης, ΚΑΕ2733

ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ PDF ΕΔΩ:

Δ12α/Φ.11/ΓΠ/46292/1320/2018 - ΦΕΚ: 3933/Β/2018 -Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element