Δ13/οικ.33475/1935/2018

Βλέπε έγγραφο pdf εδώ: Δ13/οικ./33475/1935/2018- ΦΕΚ: 2281/Β/2018 -Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element