ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Συνοπτικός για τα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.
 • Φ.151/89670 /A5/2017
  Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση.
 • Φ.151/75660/Α5/2016
  Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση − δήλωση.
 • Αριθμ.6013/2/64/2015
  Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους…
 • Αριθμ.Πρωτ. 3148/2017
  Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.
 • ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
  ΝΕΟ/18.1.2016-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
  ΝΕΟ/18.1.2016-ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 • Αριθμ. 36590/Γ2/2013
  Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.
 • Αριθμ. 2/54866/0022/1999
  Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Αντικαταστάθηκε από την Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 - ΦΕΚ: 20/Β/2016 -Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element