ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΕ 5279

ΒΛΕΠΕ έγγραφο PDF εδώ: 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element