26226/2017

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΕ0515

Βλέπε έγγραφο pdf εδώ:

26226/2017- ΦΕΚ: 117/ΥΟΔΔ/2017 -Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element