46214/146/2017

ΒΛΕΠΕ έγγραφο PDF εδώ:46214/146/2017  Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α' 143) σύμφωνα με το ν. 4354/15 (Α΄ 176 ).


 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element