N.4598/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΊδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 36/A/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.03.01 21:48:58 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1001 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4598 Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού 1. Στο κατά το άρθρο 65 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού, ιδρύεται και λειτουργεί παιδικός σταθμός για τη φιλοξενία και τη φροντίδα βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του. 2. Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, η διατροφή, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους. 3. Στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται τα τέκνα μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του κατά τον χρόνο εργασίας των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Αρ. Φύλλου 36 4. Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις κυριότητας του Υπουργείου και με την υποδομή και τον εξοπλισμό του βρεφονηπιακού σταθμού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «Ταμείο»). Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής περιουσίας που αποτελεί τον εξοπλισμό του βρεφονηπιακού σταθμού και των αυτοκινήτων του Ταμείου περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος παιδικού σταθμού. 5. Στον παιδικό σταθμό λειτουργούν δύο (2) μονάδες ως εξής: α) μονάδα βρεφών, για βρέφη ηλικίας από 18 μηνών έως 2 ½ ετών και β) μονάδα παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 ½ ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός (1) τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των βρεφών και των παιδιών που εξυπηρετούνται σε αυτό. 6. Στον παιδικό σταθμό τηρούνται (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), τα εξής βιβλία: α. μητρώο βρεφών και παιδιών, β. κάρτες υγείας των βρεφών και παιδιών, γ. βιβλίο παρουσίας των βρεφών και παιδιών, δ. βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων, ε. βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού, στ. βιβλίο συμβάντων, ζ. μητρώο οχημάτων. 7. Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Η λειτουργία και εποπτεία του παιδικού σταθμού». 8. Στην παρ. 3 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 οι λέξεις «Εποπτείας και Λειτουργίας» διαγράφονται. 1002 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός προμηθειών του παιδικού σταθμού. Άρθρο 2 Αντικατάσταση του άρθρου 65 του π.δ. 4/2018 Το άρθρο 65 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 65 Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για: α) τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, β) την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού σταθμού, γ) τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, δ) την εποπτεία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την καταστροφή και την εκποίηση του άχρηστου υλικού, ε) τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεμάτων, τροφίμων και υλικών, στ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη φιλοξενία και την κάλυψη εξόδων σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο τέκνων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.». Άρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 79 του π.δ. 4/2018 Στο άρθρο 79 του π.δ. 4/2018 προστίθενται παράγραφοι 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 ως εξής: «13. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών ορίζονται: πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης δασκάλων ή νηπιαγωγών ή σχολών νηπιαγωγών ή παιδαγωγικών ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. 14. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΤΕ Βρεφοκόμων ορίζονται: πτυχίο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή ανώτερων σχολών νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. 15. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων ορίζονται: α. δίπλωμα ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ή β. πτυχίο σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης ή ισότιμων πτυχίων και απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή απολυτήριο τεχνικών επαγγελματικών λυκείων του τομέα Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων ή γ. βεβαίωση σπουδών εργαστηρίων ή κέντρων ελευθέρων σπουδών ειδικότητας νηπιαγωγών ή βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης και απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου. 16. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων ορίζονται: Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα και πιστοποιητικό εκπαίδευσης του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ή άλλου πιστοποιημένου φορέα ή αποδεδειγμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους για τη θέση αυτή. 17. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Μουσικής ορίζονται: Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 18. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στο κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ορίζονται: Πτυχίο η δίπλωμα Τμήματος Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 19. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής ορίζονται: Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.». Άρθρο 4 Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καλύπτει στους δικαιούχους έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. 2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. 3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄ 316). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται η διάρκεια διαμονής και το ημερήσιο τροφείο, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων της παρ. 1. 4. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις καλύπτονται από το Ταμείο με την διαδικασία που ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 5 Επιχορήγηση Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) οι λέξεις «οι πόροι αυτού και η διανομή τους» διαγράφονται. Η παράγραφος αριθμείται ως περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το παραπάνω Ταμείο μπορεί να επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄ 316). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής και το ύψος της ανωτέρω επιχορήγησης του Ταμείου. Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, παύει κάθε χρηματοδότηση του Ταμείου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.». Άρθρο 6 Τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8-3-2002 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (Β΄ 340) 1. Στο άρθρο 2 της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8-3-2002 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) οι λέξεις: «η δημιουργία και λειτουργία κατασκηνώσεων» διαγράφονται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. β) Οι λέξεις «βρεφονηπιακού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» διαγράφονται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. 2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση Γ΄ της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/260700/38553/352/15/8-10-2014 (Β΄ 2770), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού και διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 3. Στο άρθρο 6 οι λέξεις «μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου» διαγράφονται. Άρθρο 7 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., όπως περιγράφεται στην παρ. 4 και κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προσωποπα- 1003 γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, αντίστοιχα με τις θέσεις που κατείχε το προσωπικό του Ταμείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση, οι ανωτέρω εργαζόμενοι εντάσσονται στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, με ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται μέχρι την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ παράλληλα και μέχρι την κατάργησή τους, δεσμεύονται και δεν προκηρύσσονται ισάριθμες και αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο π.δ. 4/2018 (Α΄ 7). Οι θέσεις αυτές καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 1, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Για την ένταξη των εργαζομένων του Ταμείου στις θέσεις αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 4 έως 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και των τυπικών προσόντων, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), χωρίς να απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικότερα για το προσωπικό που θα εργασθεί στον παιδικό σταθμό απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ./43289/5-6-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2179). 4. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι εργαζόμενοι στο Ταμείο υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά της παρ. 3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ως μέλη και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών φακέλων. Η έκθεση της επιτροπής συνοδευόμενη από τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους του προσωπικού διαβιβάζεται αμελλητί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την επιλογή των εντασσομένων υπαλλήλων. 5. Η τοποθέτηση των εργαζομένων στην υπηρεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 6. Η προϋπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων που διανύθηκε στο φορέα προέλευσης με σύμβαση εργασίας 1004 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξή τους στα βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια. 7. Με την αποδοχή της θέσης παύει οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική ή άλλη απαίτηση των εντασσόμενων υπαλλήλων κατά του Ταμείου. 8. Έως την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού, το Ταμείο καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου το διοικητικό προσωπικό του Ταμείου δύναται να διατεθεί για την κάλυψη αναγκών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Άρθρο 8 Κατάργηση Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και απορρόφησή του από το Μουσείο Ακρόπολης 1. Τo νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης» (Ο.Α.Ν.Μ.Α.), με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 2260/1994 (Α΄ 204) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται και οι καταστατικοί σκοποί του, όπως προβλέπονται στον ν. 2260/1994, εκπληρώνονται από το Μουσείο Ακρόπολης. 2. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Ν.Μ.Α. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος, χωρίς την καταβολή φόρων μεταβίβασης ή τελών ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Α.Ν.Μ.Α. συνεχίζονται στο όνομα του Μουσείου Ακρόπολης, χωρίς διακοπή. Το Μουσείο Ακρόπολης έχει στο εξής την ευθύνη διαφύλαξης και διαχείρισης του αρχείου του Ο.Α.Ν.Μ.Α. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται, μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Ο.Α.Ν.Μ.Α. για τη διενέργεια απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, η οποία περιέρχεται στην κυριότητα του Μουσείου Ακρόπολης. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται από την ανωτέρω επιτροπή μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και εγκρίνεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακροπόλεως, συστήνονται στο Μουσείο προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλά- Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 δο/ειδικότητα, αντίστοιχα με τις θέσεις που κατείχε το προσωπικό του Ο.Α.Ν.Μ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση, οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταφέρονται στις θέσεις αυτές, με ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται μέχρι την, για οποιοδήποτε λόγο, αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ παράλληλα και μέχρι την κατάργησή τους δεσμεύονται και δεν προκηρύσσονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο π.δ. 64/2013 (Α΄ 113). Οι θέσεις αυτές καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4 του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 6. Η τοποθέτηση των εργαζομένων στις διευθύνσεις και στα αυτοτελή γραφεία του Μουσείου Ακρόπολης πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 4 και 5 του παρόντος. 7. Η διάρκεια της απασχόλησης του παραπάνω προσωπικού στο Μουσείο Ακρόπολης, με εργοδότη τον Ο.Α.Ν.Μ.Α., διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου, θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο Μουσείο Ακρόπολης και λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξή τους στα βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια. 8. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολούνται με διάθεση στο Μουσείο Ακρόπολης, θεωρούνται αποσπασμένοι στο Μουσείο Ακρόπολης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας προσωπικού υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), με τον τίτλο «Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας», προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παρ. 1, μέχρι εκατό (100) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των κλάδων αρχαιολόγων, μηχανικών, συντηρητών, εργατοτεχνιτών, δυτών και σχεδιαστών, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών με πανελλαδική χωρική αρμοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου με χωρική Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των κατανεμημένων υποχρεώσεών τους. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παρ. 1, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκτελεί αρχαιολογικό έργο εν γένει και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εξαιρουμένου του προσωπικού της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.». Άρθρο 10 Επίδομα υπαλλήλων νήσου Δήλου 1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οποίοι υπηρετούν στη νήσο Δήλο χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους τριακοσίων (300) ευρώ από την ημέρα της τοποθέτησής τους, για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στη θέση αυτή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στη Δήλο και παραμείνουν για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους. 2. Ο αριθμός των υπαλλήλων της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10). Άρθρο 11 Διάταξη για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Οι κανονισμοί λειτουργίας: α) της παρ.  6 του άρθρου 9 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), β) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2273/1994 (Α΄ 233) και γ) της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 5 της σύμβασης που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Άρθρο 12 Διάταξη για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Η δαπάνη αποζημίωσης για υπερωριακή, νυκτερινή και κατά τις Κυριακές-εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση των εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για το διάστημα, από 1-1-2018 έως 1-6-2018, που καταβλήθηκε σύμφωνα με την 6734Α/16-5-2018 απόφαση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Β΄ 2066), θεωρείται νόμιμη και δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ούτε καταλογίζεται στους λαβόντες. Άρθρο 13 Αμοιβές Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης 1. Οι μηνιαίες αποδοχές των Διευθυντών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα- 1005 λονίκης, ορίζονται ίσες με το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του εξάρχοντος με τριάντα (30) έτη υπηρεσίας. 2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την 1-1-2016. Άρθρο 14 Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3136/ 1955 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Πτυχιούχος με τους κάτωθι τίτλους σπουδών: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Απαραίτητο προσόν του Καθηγητή Ιστορίας Τέχνης είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.». Άρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) Στο πρώτο εδάφιο της παρ.  4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002, μετά από τη λέξη «απεικονίσεων» διαγράφονται οι λέξεις «(φωτογραφίες, video)». Άρθρο 16 Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 Στο π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, υπαγόμενο απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.». 2. Η υποπερίπτωση στστ΄ της παρ. 3β του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «στστ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και επιτροπικών ενταλμάτων (μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες), ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, για τις δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.». 3. Στην παρ. 3γ του άρθρου 57 προστίθεται υποπερίπτωση ιι) ως εξής: «ιι) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και επιτροπικών ενταλμάτων (μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες), ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, για τις δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.». 4. Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται από τη λέξη «Τμήμα:». 1006 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή τους, με την υποχρέωση παραγωγής και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων για την αποστολή/ υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων, εκθέσεων και αναφορών προς τους δικαιούχους και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.». 6. Στο άρθρο 61 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Την παρακολούθηση, την επεξεργασία και την αναφορά των διαθέσιμων πιστώσεων». 7. Η παράγραφος 5 της περίπτωσης Δ΄ του άρθρου 80 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής.». Άρθρο 17 Παράταση συμβάσεων εργασίας στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), που προστέθηκε με την παρ.  3 του άρθρου 75 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Η ισχύς της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 1-1-2019.». Άρθρο 18 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «η) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) που ιδρύθηκε με τον ν. 3387/2005 (Α΄ 224) σε θέματα ασφάλειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ως εξής: «ιδ) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) που ιδρύθηκε με τον ν. 3387/2005 σε θέματα ασφάλειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, επικουρούμενο από τους φορείς διοίκησης της διά βίου μάθησης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του, σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, εποπτεύει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του Προγράμματος αυτού και συντονίζει το σύστημα διοίκησης της διά βίου μάθησης.». 4. Στο άρθρο 4 του ν. 3879/2010 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 «11. Στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας που διαμορφώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε αποκλειστική συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ασκεί τη δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης σε θέματα ασφάλειας. Οι όροι και η διαδικασία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3879/2010 προστίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής: «κζ) Ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).». Άρθρο 19 Διοικητικό Συμβούλιο ΙΙΒΕΑΑ Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τους Ακαδημαϊκούς που εκλέγονται, οι πέντε (5) από αυτούς από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών και οι δύο (2) από αυτούς από την Ολομέλεια για πέντε (5) έτη με δυνατότητα επανεκλογής.». Άρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιμόρφωση που παρέχεται από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης και ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια.». 2. Στο άρθρο 86 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας, ως μέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.». β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 6Α αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου, έκαστο για την υλοποίηση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων ετέρου Γενικού Επιτελείου (Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας), κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.». Άρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) Το πρώτο εδάφιο της παρ.  17 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ «Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό.». Άρθρο 22 Θέματα προσωπικού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 1. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) και όχι πέραν της 31-10-2019, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του φορέα και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιτρέπεται η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά τις 28-2-2019 στις ανωτέρω υπηρεσίες του Τ.Α.Π.Α. με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας το προσωπικό αυτό προσελήφθη. 2. Έως την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για τη συμμετοχή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), ως φορέα υποδοχής, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), και όχι πέραν της 31-12-2020, οι θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του άρθρου 12 του ν. 736/1977 (A΄ 316) μπορεί να καλύπτονται και από τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 3. Για την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων της παρ. 2 εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από το Τ.Α.Π.Α., με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Τ.Α.Π.Α. και του Α.Σ.Ε.Π. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για όλες τις θέσεις ανά προκήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του ν. 3528/2007. 4. Για την εφαρμογή του παρόντος, στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 αντί του Γενικού Γραμματέα συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. με αναπληρωτή του ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 5. Όσοι επιλέγονται τοποθετούνται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι με θητεία έως την 1007 προθεσμία της παρ. 2. Αν επιλεγεί ως προϊστάμενος στις θέσεις της παρ. 2 υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί και οι αποδοχές του καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Άρθρο 23 Θέματα φορολογίας Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) απαλλάσσεται από τη διαφορά πρόσθετου φόρου που προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4446/2016. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις επί αυτών διαγράφονται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 του ν. 4446/2016 δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται. Άρθρο 24 Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης, υποστήριξης και φιλοξενίας του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας που διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) μέσω της παροχής προηγμένων δικτυακών, αποθηκευτικών και υπολογιστικών υπηρεσιών από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Άρθρο 25 Θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 1. Δαπάνες οδοιπορικών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες διενεργήθηκαν για τα έτη 2017-2018, αλλά δεν πληρώθηκαν, θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 80/2016, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας. 2. Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των περιφερειακών, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών και των δημόσιων μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκαν από τις 13-12-2017 έως και τις 31-12-2017, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσμευσης των πιστώσεων ή/και δεν προκύπτουν από έγγραφες συμβάσεις, θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου του τρέχοντος οικονομικού έτους, τη- 1008 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. 3. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4440/2016 δικαιούνται αμοιβή για το διάστημα από 1-6-2018 και έως την πρόσληψή τους, εφόσον για το διάστημα αυτό παρείχαν κανονικά τις υπηρεσίες τους. Η ως άνω αμοιβή υπολογίζεται βάσει του ποσού που καταβαλλόταν σε αυτούς μηνιαίως κατά τον χρόνο παραίτησης από τα ένδικα μέσα και καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα που πληρώνεται από τις οικείες υπηρεσίες. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στους ανωτέρω υπαλλήλους για το διάστημα αυτό από τις ως άνω υπηρεσίες, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμψηφίζονται με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Άρθρο 26 1. Η παρ. 2α του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.». 2. Η παρ. 2β του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής: «2.β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001, είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.». 3. Η παρ. 2γ του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής: «2.γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ΄της παρ. 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού Τεύχος Α’ 36/01.03.2019 έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις