B/7/οικ.11721/987/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπένδυση Ταμειακών Διαθεσίμων.(ΑΔΑ: 7ΧΩ2465Θ1Ω-ΜΣΞ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ4-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληρ. Α. Χήνου ΚΟΙΝ: Τηλ. 2131516837 Fax: 2103368085 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Τ.Κ.: 101 10 Αθήνα Email: axinou@ypakp.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.13 11:45:10 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΩ2465Θ1Ω-ΜΣΞ Αθήνα, 13/3/2019 Αρ. Πρ.: B/7/οικ.11721/987 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αποστόλου Παύλου 12 151 23 Μαρούσι Υπόψιν Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων ΘΕΜΑ: Επένδυση Ταμειακών Διαθεσίμων ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄105) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διατάξεων σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014, όπως ισχύει ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/ 21/1/2019 (ΦΕΚ Β΄104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτιολογημένη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων, το οποίο εκτείνεται χρονικά πέραν της ανωτέρω προθεσμίας, και εφόσον εγκριθεί από το ΓΛΚ, το τελευταίο παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Φορέα με αυτό. Περαιτέρω, οι Φορείς δύνανται να μεταφέρουν τα προς επένδυση διαθέσιμά τους με απόφαση τους, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15του ν.2469/1997. ΑΔΑ: 7ΧΩ2465Θ1Ω-ΜΣΞ Επίσης, οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών» ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση κριτήρια. Τονίζεται ότι οι Φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης άμεσα θα πρέπει να προβούν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατόπιν τούτων, σας επισυνάπτουμε την οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/ 21/1/2019 (ΦΕΚ Β΄104) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτή. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Συν: Η οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/ 21/1/2019 (ΦΕΚ Β΄104) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 1 Ε.Φ.Κ.Α. Γραφείο Διοικητή Αγ. Κων/νου 8, 102 41 Αθήνα 2 Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Γραφείο Διοικητή Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα 3 ΟΑΕΔ Γραφείο Διοικητή Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος 4 ΜΤΠΥ Γραφείο Προέδρου Λυκούργου 12, 105 51 Αθήνα 5 ΝΑΤ Γραφείο Προέδρου Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 Πειραιάς 6 ΟΠΕΚΑ Γραφείο Διοικητή 28ης Οκτωβρίου 30, 106 77 Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 7 ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο Προέδρου Τέρμα Ιοκάστης, 654 04 Καβάλα 8 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γραφείο Προέδρου 7ο χλμ οδού Λαγκαδά, 545 00, Θεσσαλονίκη 9 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΩ2465Θ1Ω-ΜΣΞ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Γραφείο Προέδρου Μ. Αλεξάνδρου 86, 531 00, Φλώρινα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Γραφείο Προέδρου Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, 453 32 Ιωάννινα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γραφείο Προέδρου Παπάγου 49, 415 00, Γιάννουλη, Λάρισα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γραφείο Προέδρου Ιεράρχου Μιχαλίτση 1, 291 00- Ζάκυνθος ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Άγ. Σαράντα & Κορυτσά, 262 22, Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Σμύρνης 25, 351 32, Λαμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Προέδρου Τσόχα 5, 115 21, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Προέδρου Αγιάσος , 811 01, Λέσβος ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Προέδρου 25o xλμ.Ρόδου-Λίνδου, 851 03, Κολύμπια Ρόδου ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γραφείο Προέδρου Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 714 10, Ηράκλειο, Κρήτης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Γραφείο Προέδρου Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, 115 26, Αθήνα Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) Γραφείο Διοικήτριας Ζαχάρωφ 1, 115 21, Αθήνα Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Γραφείο Διοικητή Ελ. Βενιζέλου 210, 176 75, Καλλιθέα- Αθήνα Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσ/κης Γραφείο Προέδρου Παπάφη 33, 546 38, Θεσ/κη Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Γραφείο Προέδρου Φίλωνος 97-99, 185 35, Πειραιάς Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας Γραφείο Διοικητή Προυσιωτίσσης 6 – 361 00, Καρπενήσι Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Γραφείο Προέδρου Κ. Παλαμά 6-8, 111 41, Αθήνα ΑΔΑ: 7ΧΩ2465Θ1Ω-ΜΣΞ ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1 2 3 4 Γραφείο Υπουργού Γραφείο Υφυπουργού Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑΑ ΓΔΟΥ 5 Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών (Δ4)

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις