ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 1517 1 Ομάδα Αυτεπιστασίας Γ΄ Υποέργου «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης» των αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» με Α/Α1 της Πράξης «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με κωδ. ΟΠΣ 5030291 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΣΠΑ/οικ.43500/20-11-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 702/26-11-2018) Παντελής Τραϊανός (Πρόεδρος) Θεώνη Γαραντζιώτη Κωνσταντίνα Καζάκου Ζωή Κακογιάννη Ηλίας Καρακατσάνης Εμμανουήλ Κλινάκης Βασιλική Νταλάκου Γραμματειακή Υποστήριξη: Παρασκευή Λάμπρου Συντονισμός Έργου: Δρ. Βασιλική Νταλάκου ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 2 ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκπονήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης» των αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» με Α/Α1 της Πράξης «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με κωδ. ΟΠΣ 5030291 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Για την εκπόνηση της κωδικοποίησης έγινε νομική επεξεργασία των νομοθετημάτων με αφετηρία αναφοράς το 46ο Τεύχος της «Εβδομαδιαίας Ενημέρωσης Νομοθεσίας» (από 12/11/2018 έως 16/11/2018), που εκδίδεται από το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι αναρτημένο στον εξής σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?p=32998. Ταυτόχρονα περιλήφθηκαν οι προβλέψεις του ν. 4590 της 7/7.2. 2019 (Α΄ 17). Η παρουσίαση της κωδικοποίησης ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 51 της 26/28.6.1975 (Α΄125) .......................................................... 6 2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθμ. 611 της 15/27.7.1977 (Α΄198) ......................... 7 3. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 641 της 20/22.7.1977 (Α΄200) ........................................................ 7 4. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθμ. 1041 της 28/29.12.1979 (Α΄292) ..................... 7 5. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1104 της 29/29.12.1980 (Α΄298) ..................................................... 8 6. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 1188 της 29/30.7.1981 (Α΄204) ...................................................... 9 7. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1199 της 1/ 1.9.1981 (Α΄237) ........................................................ 11 8. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1400 της 24/24.10.1983 (Α΄156) ................................................. 12 9. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1416 της 20/21.2.1984 (Α΄18) ..................................................... 13 10. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1514 της 6/8.2.1985 (Α΄ 13) .......................................................... 15 11. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 1586 της 26.3/1.4.1986 (Α΄37) ..................................................... 15 12. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 1735 της 9/11.11.1987 (Α΄195) .................................................... 23 13. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθμ. 410 της 18/30.8.1988 (Α΄191) ....................... 27 14. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1876 της 8/8.3.1990 (Α΄27) ......................................................... 29 15. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1943 της 11/19.4.1991 (Α΄50) ..................................................... 31 16. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2042 της 7/14.5.1992 (Α΄ 75) ....................................................... 33 17. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2085 της 15/20.10.1992 (Α΄ 170) ................................................. 34 18. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2190 της 1/3.3.1994 ( Α΄ 28) ........................................................ 37 19. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθμ. 2218 της 9/13.7.1994 (Α΄90) ........................................................ 40 20. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2503 της 30/30.5.1997 (Α΄107) .................................................... 40 21. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2683 της 5/19.2.1999 ( Α΄19) ....................................................... 43 22. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2910 της 2/2.5.2001 (Α΄ 91) ......................................................... 43 23. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 2946 της 8/8.10.2001 ( Α΄ 224) .................................................... 44 24. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3106 της 10/10.2.2003 (Α΄ 30) ..................................................... 45 25. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.3448 της 15/20.3.2006 (Α΄57) ....................................................... 45 26. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3528 της 9/13.2.2007 (Α΄ 26) ....................................................... 47 27. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3536 της 22/23.2.2007 ( Α΄42) ..................................................... 52 28. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3581 της 21/28.6.2007 (Α΄ 140) ................................................... 52 29. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3584 της 28.6/4.7.2007 (Α΄ 143) .................................................. 53 30. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3731 της 19/23.12.2008 (Α΄ 263) ................................................. 55 31. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 3801 της 3/4.9.2009 (Α΄ 163) ...................................................... 55 32. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 3918 της 22.2/2.3.2011 (Α΄31) ..................................................... 57 33. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4024 της 27/27.10.2011 (Α΄226) ................................................ 57 4 34. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4057 της 14/14.3.2012 (Α΄54) .................................................... 58 35. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4093 της 9/12.12.2012 (Α΄ 222) .................................................. 59 36. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθμ. 4172 της 23/23.7.2013 (Α΄167) .................................................... 60 37. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4199 της 11/11.10.2013 (Α΄ 216) ................................................ 62 38. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4210 της 21/21.11.2013 (Α΄254) ................................................. 63 39. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4223 της 31/31.12.2013 (Α΄287) ................................................. 64 40. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ΄αριθμ. οικ. 5017 της 10/13.2.2014 (Β΄ 334) ............... 65 41. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4238 της 17/17.2.2014 (Α΄ 38) .................................................... 69 42. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4250 της 26/26.3.2014 (Α΄ 74) .................................................... 71 43. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4258 της 14/14.4.2014 (Α΄ 94) .................................................... 72 44. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ.4305 της 30/31.10.2014 (Α΄ 237) ................................................. 72 45. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ.4325 της 11/11.5.2015 (Α΄ 47) ..................................................... 72 46. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4369 της 27 /27.2.2016 (Α΄ 33) ................................................... 76 47. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.4440 της 2 /2.12.2016 (Α΄ 224) ..................................................... 76 48. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 4461 της 28/28.3.2017 (Α΄ 38) ..................................................... 93 49. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359 της 6/14.3.2018 (Β΄ 883) ....................................................... 94 50. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4531 της 4/5.4.2018 (Α΄62) ......................................................... 95 51. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθμ. 4555 της 19/19.7.2018 (Α΄ 133) .................................................. 96 52. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.4559 της 3/3.8.2018 (Α΄142) ......................................................... 98 53. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/οικ.31476 της 22.9/11.10.2018 (Β΄ 3576) ............................................... 98 5 1. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 51 της 26/28.6.1975 (Α΄125) «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» Άρθρο 10 (Απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ) 1. Ως προς το Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, πέραν των εν τω παρόντι οριζομένων, ισχύουν παραλλήλως και αι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (5) "περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως". 2. Διά κοινής αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως επιτρέπεται, εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, άνευ περιορισμού τινος εκ των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος (Ν. 1811/1951) και παντός άλλου συναφούς νόμου, εις το Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως μετάταξις δέκα πέντε (15) κατ` ανώτατον όριον υπαλλήλων εξ άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφ` όσον ούτοι κέκτηνται τα γενικά και ειδικά προσόντα του εις ον η μετάταξις κλάδου, ων η συνδρομή διαπιστούται ητιολογημένως υπό των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Προκειμένου περί μετατάξεως εις ειδικούς κλάδους του Υπουργείου τα προσόντα των μετατασσομένων καθορίζονται διά Προεδρικού Διάταγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Η μετάταξις αύτη συντελείται εις τον ον κέκτηται ο μετατασσόμενος βαθμόν ή εις τον εισαγωγικόν, εάν ούτος κέκτηται βαθμόν κατώτερον τούτου. Εν περιπτώσει καθ` ην δεν υφίσταται βαθμολογική αντιστοιχία, η μετάταξις συντελείται εις βαθμόν ανάλογον προς την θέσιν ην κατείχεν ο μετατασσόμενος εν τω εξ ου μετατάσσεται νομικώ προσώπω, εν όψει και της προϋπηρεσίας ως και των αποδοχών ας ούτος ελάμβανε. Οι μετατασσόμενοι δύνανται, κατ` επιλογήν των, είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας της υπηρεσίας εξ ης μετατάσσονται, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα της υπηρεσίας εις ην μετατάσσονται. Αι διατάξεις της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 825/1971 (6) "περί οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως" καταργούνται. 3. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 314/1974 (7) "περί συμπληρώσεως του Ν.Δ/τος 267/1974 (8) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Υπουργού Συμβουλίου και Υπουργείων νομοθεσίας κ.λ.π." καταργούνται. 6 2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθμ. 611 της 15/27.7.1977 (Α΄198) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό τίτλον Υπαλληλικός Κώδιξ, των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νπδδ» Άρθρα 134-142, 143, 144-153, 154-158 (Μετάθεσις, Μετακίνησις, Απόσπασις, Μετάταξις ) (βλ. νεώτερους Υπαλληλικούς Κώδικες που κυρώθηκαν με τους ν. 2683/1999 (Α’ 19) κατωτ. αριθμ.21 και ν.3528/2007 (Α’ 26), κατωτ. αριθμ.26) 3. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 641 της 20/22.7.1977 (Α΄200) «Περί ιδρύσεως και οργανώσεως ιατρικών σχολών και πανεπιστημιακών ιατρικών κέντρων εις τα πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων» Άρθρο 8 Απόσπασις υπαλλήλων Διά την πραγματοποίησιν των διά την λειτουργίαν των Σχολών και Ιδρυμάτων εις τα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα του παρόντος νόμου απαιτουμένων έργων και προμηθειών, δύναται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, να αποσπώνται κατά τας κειμενας διατάξεις εις τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Παραρτήματα δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών. 4. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθμ. 1041 της 28/29.12.1979 (Α΄292) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό του τίτλου «Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», των ισχυουσών διατάξεων περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» Άρθρο 84 «9. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 1943/1991 (Α’ 50), σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), δικαιούνται να επιλέξουν την παραμονή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου αντί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του φορέα κύριας ασφάλισης, στο οποίο υπάγεται το τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται και όλη η υπηρεσία από το χρόνο της μετάταξης ή μεταφοράς τους και εφεξής λογίζεται ότι παρασχέθηκε στο Δημόσιο για κάθε συνέπεια. Το ίδιο ισχύει και για τους επί συμβάσει υπαλλήλους 7 του Δημοσίου, οι οποίοι κατά το χρόνο μετάταξης ή μεταφοράς τους, είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 874/1971. 10. Τακτικοί υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1943/1991, στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δίκαιου, δικαιούνται να επιλέξουν την παραμονή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του φορέα κύριας ασφάλισης, που υπάγονται μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, αντί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του φορέα κύριας ασφάλισης, στο οποίο υπάγεται το τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται και όλη η υπηρεσία από τη μεταφορά ή μετάταξή τους και εφεξής λογίζεται ότι παρασχέθηκε στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 9 και της παρ. 14 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987 ( 195 Α`) δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη, που βάρυναν την προηγούμενη υπηρεσία, βαρύνουν τη νέα τους υπηρεσία από το χρόνο της μετάταξης ή μεταφοράς τους.» Οι παρ. 9 και 10 προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2042/1992 (Α΄75), κατωτ.αριθμ.16 5. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1104 της 29/29.12.1980 (Α΄298) «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και Ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων» Άρθρο 6 1.«Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών μελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών, στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ: α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών ή άλλων χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε., β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε., γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας 8 προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και του συλλογικού οργάνου διοίκησης, στις περιπτώσεις που αυτό υφίσταται. Στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι τριάντα (30) κατ` ανώτατο όριο διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Για το χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μέχρι τη λήξη της απόσπασης καταβάλλεται στους ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας, στην οποία αποσπώνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Το επίδομα αλλοδαπής, δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το επίδομα αλλοδαπής για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα όπου αποσπάται ο υπάλληλος. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) έτη ακόμη. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τους αποδοχές από την υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά» Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 7 του ν.3320/2005 (Α΄48) 6. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 1188 της 29/30.7.1981 (Α΄204) «Περί κυρώσεως του Κώδικος «Περί Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» Άρθρο 132 «6. Κατεξαίρεση αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 3 επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου χωρίς αίτησή του από κοινότητα σε κοινότητα του ίδιου νόμου, αν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου υπηρετούν δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι ύστερα από συγχώνευση κοινοτήτων ή λόγω επαναφοράς είτε κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 76/1974 ( Α΄ 266), του νόμου 193/1975 ( Α΄ 223) και του άρθρου 12 του νόμου 1232/1982 είτε σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Η μετάταξη αυτή γίνεται όταν οι οικονομικές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες της κοινότητας στην οποία υπηρετεί, δεν 9 δικαιολογούν να υπηρετούν όλοι σε αυτή. Η θέση που κατείχε αυτός που μετατάσσεται καταργείται αυτοδικαίως με τη μετάταξή του. Κατά τα λοιπά για τη μετάταξη αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία, που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 3 αυτού του άρθρου». Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 65 του ν.1416/1984 (Α΄18), κατωτ.αριθμ.9. Άρθρο 133 1. Ειδικές διατάξεις νόμων που επιτρέπουν την απόσπαση υπαλλήλων σε κρατικές υπηρεσίες ή σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να ισχύουν. Η απόσπαση γίνεται πάντοτε ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου αν ένας μόνο υπηρετεί στον κλάδο στον οποίο αυτός ανήκει. 2. Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μπορεί να αποσπασθεί έως ένα έτος υπάλληλος δήμου ή κοινότητας σε δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο ή αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση του ίδιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε αναπτυξιακό σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση και αντίστροφα. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ένα ακόμη έτος. 3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομάρχη, αν η απόσπαση γίνεται σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης του ίδιου νόμου, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων για διορισμό οργάνων και των υπηρεσιακών συμβουλίων. Η απόσπαση γίνεται για ένα έτος και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη. Δεν επιτρέπεται νέα απόσπαση στον ίδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πριν περάσει πενταετία από την πρώτη απόσπαση. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να εμφανισθεί στο δήμο, από τον οποίο αποσπάστηκε. 4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου οι αποδοχές και αποζημιώσεις του υπαλλήλου που αποσπάστηκε και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν το φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση. 5. «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται οι πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις στους υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.» Το μέσα σε «» εδάφ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 66 του ν.1416/1984 (Α΄18), κατωτ. αριθμ. 9. 10 7. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1199 της 1/ 1.9.1981 (Α΄237) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλων τινών συναφών διατάξεων» Αρθρον 12 Αρσις κωλυμάτων επί μετατάξεων - εντάξεων 1. Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 434/1978 (άρθρου 155, παράγραφος 3 του π.δ. 611/1977) και του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του ν.δ. 287/1974 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (άρθρον 183, παράγραφος 3 του π.δ. 611/1977) καταργούνται. 2. Κωλύματα βαθμολογικής εξελίξεως υφιστάμενα συνεπεία μετατάξεων, εντάξεων, επανεντάξεων ή μονιμοποιήσεων, αίρονται δια τους κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντας υπαλλήλους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. 3. Δια τους κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντας υπαλλήλους κλάδων ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, κεκτημένους τας υπό των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 434/1796 (άρθρον 155 του π.δ. 611/1977) προβλεπομένας προϋποθέσεις, επιτρέπεται, η κατά τας αυτάς διατάξεις, μετάταξις εις ανώτερον κλάδον, άνευ του περιορισμού της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου. 4. Δια την πλήρωσιν κενών θέσεων των εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων, επιτρέπεται, εντός δυο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, η μετάταξις υπαλλήλων υπηρετούντων εις κεντρικήν υπηρεσίαν Υπουργείων εις έτερον Υπουργείον, δια κοινής αποφάσεως των αρμοδίων, κατά περίπτωσιν, Υπουργών, εκδιδομένης μετά γνώμην των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μετάταξις συντελείται τη αιτήσει του υπαλλήλου εφ` όσον υφίστανται ομοιόβαθμοι κεναί θέσεις εις τας ως άνω υπηρεσίας των Υπουργείων και οι μετατασσόμενοι κέκτηνται τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου, εις τον οποίον διενεργείται η μετάταξις, της συνδρομής αμφοτέρων των προϋποθέσεων τούτων διαπιστουμένης ητιολογημένως υπό των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι ούτω μετατασσόμενοι δεν επιτρέπεται να υπηρετήσονν εις θέσιν κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου εις το οποίον μετατάσσονται, πριν ή παρέλθη δεκαετία από της ως άνω μετατάξεώς των, δύνανται δε, κατ` επιλογήν των, είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής ασφαλίσεως της υπηρεσίας εκ της οποίας μετατάσσοται, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα Ταμεία της υπηρεσίας, εις την οποίαν διενεργείται ή μετάταξις. «Η κατά τα ανωτέρω μετάταξη υπαλλήλων μη μεταθετέων που εφαρμόζεται και για τα ΝΠΔΔ του ίδιου ή άλλου Υπουργείου, μπορεί να διενεργείται χωρίς χρονικό περιορισμό και σε συνιστώμενη προσωρινή ή μεταφερόμενη θέση του αντίστοιχου βαθμού και κλάδου, αυτοδίκαια, με την υπέρ μετατάξεως κοινή υπουργική απόφαση. Η υπηρεσία στις περιφερειακές υπηρεσίες προσαυξάνει το ποσοστό του χορηγούμενου χρονοεπιδόματος σε ποσοστό που θα ορισθεί κατά περιοχή και βαθμό, σύμφωνα με αυτά που λεπτομερειακά θα καθορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση 11 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατά ή μετά την καθιέρωσή του κατά το άρθρο 3 του Ν. 1232/1982 ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου και κατά τις σχετικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις και αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν για την κρίση προς προαγωγή στους δύο αμέσως ανώτερους του κατεχόμενου βαθμούς, κατά το άρθρο 11 του Ν. 287/1975 «περί μέτρων τινών, κλπ.». Τα μέσα σε «» εδάφ. προστέθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 1288/1982 (Α 120). 5. Κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών διατάξεων, επιτρέπεται η μετάταξις υπαλλήλων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων όλων των κλάδων και μέχρι και του 2ου βαθμού εις ομοιοβάθμους θέσεις της Ενώσεως των Ε.Β.Ε. Ελλάδος. Η μετάταξις ενεργείται τη αιτήσει του υπαλλήλου, υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της ισχύος του υπό της παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 1089/1980 περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων προβλεπομένου οργανισμού των υπηρεσιών της Ενώσεως των Ε.Β.Ε. Ελλάδος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 157 του Π.Δ. 611/1977. Οι μετατασσόμενοι εξακολούθουν υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ κατά τας διατάξεις του ν. 981/ 1979 "περί καταργήσεως του κλάδου συντάξεων του Τ.Σ.Π.Ε.Β.Ε.Κ.", ως αύται εκάστοτε ισχύουν. 8. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1400 της 24/24.10.1983 (Α΄156) «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων». Άρθρο 13 1. Για την ενίσχυση της διοικητικής αποκέντρωσης, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στις περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και για την ενίσχυση σε προσωπικό των ν.π.δ.δ. που εδρεύουν ή έχουν υπηρεσίες εκτός του νομού Αττικής, επιτρέπεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Εσωτερικών και των αρμοδίων Υπουργών η μετάταξη υπαλλήλων από οποιαδήποτε υπηρεσία Υπουργείου σε περιφερειακή υπηρεσία άλλου Υπουργείου, η οποία εδρεύει εκτός του νομού Αττικής και από ν.π.δ.δ. που εδρεύουν στο νομό Αττικής σε άλλο ν.π.δ.δ. που εδρεύει ή έχει υπηρεσίες εκτός του νομού αυτού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσεως που κατέχουν. 2. Οι μετατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων. Οι θέσεις τους που μεταφέρονται εντάσσονται σε αντίστοιχο των προσόντων τους κλάδο της οικείας υπηρεσίας. Αναδιαβάθμιση των θέσεων αυτών επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργού όταν κενωθούν. 3. Οι μετατασσόμενοι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπάλληλοι του δημοσίου επιλέγουν αν θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης 12 και προνοίας της υπηρεσίας, από την οποία μετατάσσονται, ή θα υπαχθούν στα αντίστοιχα ταμεία της νέας υπηρεσίας τους. Θέματα μεταφοράς των ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς και ο ασφαλιστικός φορέας των μετατασσόμενων υπαλλήλων ν.π.δ.δ. δεν μεταβάλλεται. 4. Στους μετατασσόμενους κατά την παρ. 2 υπαλλήλους καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία σε περιπτώσεις μετάθεσης έξοδα, αποζημιώσεις κλπ. καθώς και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. 5. Οι μετατασσόμενοι κατά την παρ. 2 υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν τουλάχιστο μία πενταετία σε περιφερειακές υπηρεσίες εκτός του νομού Αττικής. 6.(Καταργήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 1586/1986, Α΄37, κατωτ.αριθμ.11) Άρθρο 14 1. Επιτρέπεται να αποσπώνται υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων σε περιφερειακές υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου που εδρεύουν εκτός του νομού Αττικής ή σε ν.π.δ.δ. που εδρεύουν ή έχουν υπηρεσίες εκτός του νομού αυτού. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ορίζεται σε ένα χρόνο που μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο. 2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και για αποσπάσεις υπαλλήλων ν.π.δ.δ. που εδρεύουν στο νομό Αττικής σε ν.π.δ.δ που εδρεύουν ή έχουν υπηρεσίες εκτός του νομού αυτού ή σε περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων εκτός του νομού Αττικής. 3.( Καταργήθηκε από το άρθρο 54 του ν.4223/2013, Α΄287). 4. Στους αποσπώμενους κατά το άρθρο αυτό καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία σε περιπτώσεις μετάθεσης έξοδα, αποζημιώσεις κλπ. 5. Ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν αποσπάσεις υπαλλήλων δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 6. Η κατά την παρ. 1 περίπτ. εύ του άρθρου 3 του Ν. 1288/1982 γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου απαιτείται μόνο για την παράταση της απόσπασης. 9. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθμ. 1416 της 20/21.2.1984 (Α΄18) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής Αυτοδιοίκησης» Άρθρο 64 Απόσπαση υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του 13 αρμόδιου διοικητή, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 1256/1982, σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων ή στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται. 2. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στους παραπάνω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για το χρόνο της απόσπασης καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν . Η απόσπαση μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε από τα όργανα που την αποφάσισαν με πρωτοβουλία τους ή ύστερα από αίτηση του φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση. 3. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές και η αποζημίωση που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή από τη νομοθεσία που διέπει την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται. Άρθρο 65 Πειθαρχικά συμβούλια - Προσλήψεις - Επιδόματα - Μετατάξεις κ.λ.π. 1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 5 και 6 του νόμου 1188/1981 είναι και πειθαρχικά συμβούλια. 2. (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1188/1981, Α΄204, ανωτ. αριθμ.6) 3.(Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 1188/1981, Α΄204, ανωτ.αριθμ.6) 4.(Αντικαθίσταται το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1188/1981, Α΄204, ανωτ.αριθμ.6) 5. ( Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 132 του ν. 1188/1981, Α΄204, ανωτ.αριθμ.6) 6. ( Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 31 του ν. 1188/1981 Α΄204, ανωτ.αριθμ.6) 7. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος, νομικού προσώπου και συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας απο τις υπηρεσίες των οργανισμών που αυτοί εκπροσωπούν, να συνάπτει σύμβαση έργου με φυσικά πρόσωπα, για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών αυτών. Για την αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης αυτής αποφαίνεται το οικείο συμβούλιο με πράξη του που εγκρίνεται από το νομάρχη. 8. Για να εφαρμοσθούν αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται η εγγραφή στον προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης. 14 9. Η αρμοδιότητα των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων τους, καθώς και συνδέσμων αυτών, βάσει των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106 του νόμου 1188/1981, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 754/1978, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, ασκείται από τους νομάρχες. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων θα είναι μέσα στα όρια που θα καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. 10. ( Προστίθεται εδάφ. στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1320/1983, Α΄ 6) Άρθρο 66 Απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. (Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν. 1188/1981, Α΄204, ανωτ.αριθμ.6) 10. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ.1514 της 6/8.2.1985 (Α΄ 13) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» Άρθρο 22 Αποσπάσεις. Επιτρέπεται απόσπαση των ερευνητών ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλο εθνικό ερευνητικό κέντρο ακαδημαϊκό κέντρο ανεξάρτητο ινστιτούτο ή ακαδημαικό ινστιτούτο. Η απόσπαση ενέργειται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. των κέντρων ή του διευθυντή των ινστιτούτων. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. 11. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθμ. 1586 της 26.3/1.4.1986 (Α΄37) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» Άρθρο 10 Μετακινήσεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις προϊσταμένων. (Καταργήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 8 του ν. 2085/1992, Α 170, κατωτ.αριθμ.15) Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις. 1. Όπου στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και στους συμπληρωματικούς αυτού νόμους γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που καταργούνται, νοείται ως 15 παραπομπή στις διατάξεις του νόμου αυτού που ρυθμίζουν το αντίστοιχο θέμα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται κλάδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ, και ΣΕ νοούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του νόμου αυτού. 2. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών, επιτρέπεται η προσαρμογή διατάξεων προς τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της μεταβολής του βαθμολογικού συστήματος και τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν. Η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων μπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. 3. Θέσεις για τις οποίες προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ως τυπικό προσόν διορισμού το πτυχίο των στρατιωτικών σχολών Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, Αεροπορίας (τμήματος Ικάρων Εκπαιδευτικού Κέντρου Εφέδρων Χειριστών, τμήματος Μηχανικών) και Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ. Θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού προβλέπεται τίτλος σπουδών, ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την οικεία σχολή, αντιστοιχεί με πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων σχολών, ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ αντιστοίχως. Θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ είναι και όσες καθορίζονται από ειδικές οργανικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. «4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας μετατάσσονται ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κενές θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος.» Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 7 του ν.3613/2007 (Α’ 263) . Με την παρ.4 του άρθρου 19 του ν.3801/2009 (Α’ 163) ορίστηκε ότι : «Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο κλάδο ή την ειδικότητα, της μετάταξης ή μεταφοράς, με τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπαγείς θέσεις». 5. Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 14 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του κλάδου Ειδικών Εισηγητών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αρμόδιο και γι` αυτούς υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας που υπηρετούν για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ειδικές διατάξεις προβλέπουν τον απευθείας διορισμό προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 7. Δεν γίνεται επιλογή κατά το άρθρο 9 όταν, στον κλάδο από τον οποίο κατά τις οικείες διατάξεις λαμβάνεται ο προϊστάμενος , υπηρετεί μόνο υπάλληλος. 16 8. Η αντιστοιχία οργανικών μονάδων διαφορετικής ονομασίας ή ειδικών υπηρεσιών, με τις οργανικές μονάδες που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 9 του άρθρου 9 ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση υπουργού. 9. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ που αποκτούν τους οικείους μεταπτυχιακούς τίτλους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Αν δεν μειωθεί ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές, ο χρόνος της απαιτούμενης για την προαγωγή υπηρεσίας τους. Αν δεν μειωθεί ολικά ή μερικά σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές, ο χρόνος της απαιτούμενης για την προαγωγή υπηρεσίας είτε λόγω του βαθμού που κατέχει ο υπάλληλος είτε λόγω του χρόνου που απομένει για τον προαγωγή του, το μη χρησιμοποιούμενο για τη μείωση χρονικό διάστημα επαυξάνει το χρόνο που θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος ή στον επόμενο ή μεθεπόμενο βαθμό. 10. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ που κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6. 11. Αν από τις οικείες οργανικές διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη της ισχύος του νομού αυτού προβλέπεται ο απευθείας διορισμός προϊσταμένου οργανικής μονάδας με βαθμό 5 έως 2ο, στο εξής ο διορισμός γίνεται με το βαθμό Α`. 12. Οι θέσεις των διευθυντών των κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών είναι θέσεις βαθμού Α` και η πλήρωσή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη της ισχύος του νομού αυτού. 13. Με το νόμο αυτό δεν θίγονται οι διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, επιτρέπεται η προσαρμογή των διατάξεων αυτών προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 14. Αποσπασμένοι υπάλληλοι, που έχουν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, μπορεί να εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου λήξει ο χρόνος της απόσπασης ή ανακληθεί η απόσπαση. Παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης. 15. Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του κατά άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982 δημοσίου τομέα, οι οποίοι πάσχουν ή έχουν παιδιά που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες μέρες το χρόνο επιπλέον κανονική άδεια, από τις οποίες οι 11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές. 16. Στις διατάξεις του νόμου αυτού δεν υπάγονται οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μέ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις