Χρησιμοποιώντας τον τροχό του Ποντικιού μπορείτε να μεγεθύνεται ή να σμικρύνεται το δέντρο.
Με το αριστερό κλικ του ποντικιού πατημένο μπορείτε να σύρετε το δέντρο.
Κάνοντας κλικ πάνω σε μια κατηγορία μπορείτε να δείτε τις υποκατηγορίες ή τα έγγραφα που περιέχουν.