Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Αριθ. 2/24407/0022/2005
    Καθορισμός του μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2005 και μετά σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη.

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element