RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
Ν.1654/1986
17/11/1986 | ΦΕΚ: 177/Α/1986

Υπαγωγή τον τακτικού προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις διατάξεις του άρθρον 11 τον ν.δ. 4277/1962 και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Ν.Δ.463/1970
07/03/1970 | ΦΕΚ: 57/A/1970

Περί Οργανώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Μεταφόρτωση »


Ν. 641/1977
18/07/1977 | ΦΕΚ: 200/Α/1977

Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων. Μεταφόρτωση »


Ν.4286/2014
19/09/2014 | ΦΕΚ: 194/Α/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Ν.1076/1980
29/09/1980 | ΦΕΚ: 224/Α/1980

Περί ενοποιήσεως των θέσεων Κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ 2592/53 και ρυθμίσεως άλλων θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Μεταφόρτωση »


Ν.4283/2014
10/09/2014 | ΦΕΚ: 189/Α/2014

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »
spacer