RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
Ν.4275/2014
15/07/2014 | ΦΕΚ: 149/Α/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) ? Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Ν.4274/2014
14/07/2014 | ΦΕΚ: 147/Α/2014

Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Π,Δ.135/2010
23/12/2010 | ΦΕΚ: 228/Α/2010

Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μεταφόρτωση »


Ν.4273/2014
11/07/2014 | ΦΕΚ: 146/Α/2014

Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταφόρτωση »


Ν.4272/2014
11/07/2014 | ΦΕΚ: 145/Α/2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις. Μεταφόρτωση »
spacer