ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  Δαπάνες διαφημιστικής προβολής (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 24/4/2018)
  24.04.2018
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Συνοπτικός οδηγός δαπανών αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων.( ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 22.4.2018)
  22.04.2018
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 29/3/2018)
  29.03.2018
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011.
  12.03.2018
 • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δανειακών συμβάσεων
  12.03.2018
 • ΑΜΟΙΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβής πιστοποιημένων εκτιμητών
  17.02.2018
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ν.4412/16
  ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
  16.01.2018
 • ΔΙΚ/ΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ
  Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
  16.01.2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ