ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ Η ΑYΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
  29.07.2018
 • Δ13/οικ.33475/1935/2018
  Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
  04.07.2018
 • οικ.31464/708/2018
  Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018».
  03.07.2018
 • οικ.31539/888/2018
  Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.
 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ
  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΝΠΔΔ
  22.06.2018
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  Δαπάνες διαφημιστικής προβολής (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 24/4/2018)
  24.04.2018
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Συνοπτικός οδηγός δαπανών αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων.( ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 22.4.2018)
  22.04.2018
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 29/3/2018)
  29.03.2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ