ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • οικ.31539/888/2018
  Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.
 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ
  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΝΠΔΔ
  22.06.2018
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  Δαπάνες διαφημιστικής προβολής (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 24/4/2018)
  24.04.2018
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Συνοπτικός οδηγός δαπανών αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων.( ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 22.4.2018)
  22.04.2018
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 29/3/2018)
  29.03.2018
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011.
  12.03.2018
 • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δανειακών συμβάσεων
  12.03.2018
 • ΑΜΟΙΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβής πιστοποιημένων εκτιμητών
  17.02.2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ