RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
2/75918/0026/2014
17/09/2014 | ΦΕΚ:

Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων α) ακαθάριστου ποσού κάτω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) ανα δικαιούχο β)Δημοσίου, Ο.Τ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. Μεταφόρτωση »


Δ ΠΕΙΣ Α 1109098 ΕΞ 2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Παρέχονται πληροφορίες για εξόφληση χρηματικής απαίτησης Μεταφόρτωση »


2/61145/0026/2014
20/08/2014 | ΦΕΚ:

Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Μεταφόρτωση »


39437/2014
13/10/2014 | ΦΕΚ:

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Μεταφόρτωση »


39750/2014
15/10/2014 | ΦΕΚ:

Ημερομηνία Εξόφλησης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Μεταφόρτωση »


37362/2014
10/10/2014 | ΦΕΚ:

Ασφαλιστικό καθεστώς δημάρχων Μεταφόρτωση »


51020/ ΕΥΘΥ 1153/2014
15/10/2014 | ΦΕΚ:

Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΦΦΦ-3Ο6) Μεταφόρτωση »


Y5β /Γ.Π./ΟΙΚ.90764/2014
15/10/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να διενεργούν θεραπευτικές πράξεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ν.Π.Ι.Δ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:7ΧΠ0Θ-6ΨΓ) Μεταφόρτωση »


ΔΙΠΙΔ/Α20/1188/13196/2014
18/06/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή Οδηγιών αναφορικα με την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΙΔΟΧ που ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μεταφόρτωση »


59986/3939/2014
15/10/2014 | ΦΕΚ:

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46ΕΚ, και του κανονισμού 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΑΔΑ:6ΖΒΔ1-ΞΡ0) Μεταφόρτωση »


Δ15/οικ/17606/2014
10/09/2014 | ΦΕΚ:

Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών(ΑΔΑ:6Ξ5Τ1-00Τ) Μεταφόρτωση »


167127/2014
15/10/2014 | ΦΕΚ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (ΑΔΑ:ΩΒ0Δ9-ΜΛΜ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1223/2014
06/10/2014 | ΦΕΚ:

Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ (ΑΔΑ:7ΠΞ9Η-ΨΒΚ) Μεταφόρτωση »


Φ2-2667/2014
14/10/2014 | ΦΕΚ:

Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης (ΑΔΑ:ΩΩΒΤΦ-3ΘΓ) Μεταφόρτωση »


11455/128531/2014
14/10/2014 | ΦΕΚ:

Εμπορία γεωργικών φαρμάκων (ΑΔΑ:ΩΤΖΦΒ-ΗΘ2) Μεταφόρτωση »


304/2014
08/10/2014 | ΦΕΚ:

Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Μεταφόρτωση »


39155/2014
10/10/2014 | ΦΕΚ:

Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων (Α.Δ.Α.6Π64Ν-4ΙΧ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μεταφόρτωση »


39142/2014
13/10/2014 | ΦΕΚ:

Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2014 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1222/2014
10/10/2014 | ΦΕΚ:

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α) Μεταφόρτωση »


ΦΑ2/οικ 58693/3864/2014
13/10/2014 | ΦΕΚ:

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 50765/3374/30.9.14 απόφασης του ΓΓ Υπο.Με.Δι. «Ορισμός Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια δοκιμών καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών/καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία»(ΑΔΑ:6Ψ7Ο1-ΚΗ9) Μεταφόρτωση »
spacer