RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
ΠΟΛ.1206/2014
16/09/2014 | ΦΕΚ:

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα (ΑΔΑ:Ω42ΟΗ-ΗΣΥ) Μεταφόρτωση »


Φ.80020/οικ.17507/682/2014
17/09/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160)(ΑΔΑ:Ω50ΝΛ-ΞΞΙ) Μεταφόρτωση »


Φ.350/42/148986 /Δ1/2014
18/09/2014 | ΦΕΚ:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (ΑΔΑ:ΒΖ9Υ9-ΘΨΠ) Μεταφόρτωση »


31349/95/2014
15/09/2014 | ΦΕΚ:

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.(ΑΔΑ:Ψ9Ρ4Λ-4ΘΘ) Μεταφόρτωση »


Δ6Α/1126968/2014
16/09/2014 | ΦΕΚ: 2484/Β/2014

Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178). Μεταφόρτωση »


148302/Γ6/2014
18/09/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 137068 / Γ6/ 01-09-2014 « Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015» στο μέρος που αφορά την προθεσμίας υποβολής ενστάσεων μετά την ανάρτηση πινάκων των μελών ΕΕΠ ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές και των μελών ΕΒΠ ως αναπληρωτές (ΑΔΑ:ΒΘΒΙ9-0Υ5) Μεταφόρτωση »


ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648/2014
17/09/2014 | ΦΕΚ:

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ (ΑΔΑ:Β8ΕΚΧ-ΕΡΚ) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Π51/27/2014
18/09/2014 | ΦΕΚ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΑ:75Μ94691ΩΓ-ΘΤΜ) Μεταφόρτωση »


2/20497/2013
26/02/2013 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού Μεταφόρτωση »


Φ80020/οικ.18354/727/2014
11/09/2014 | ΦΕΚ:

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.» (ΑΔΑ:77ΙΘΛ-Ο2Ζ) Μεταφόρτωση »


3699/2014
10/09/2014 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.» Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ 33719/2014
09/09/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή στοιχείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.. Μεταφόρτωση »


30274/οικ.32538/1406 /2004
23/12/2004 | ΦΕΚ:

Σχετικά με τη σύσταση Κλάδου Πρόνοιας των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Μεταφόρτωση »


31178/2014
09/09/2014 | ΦΕΚ:

Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012 Συνημμένο το αριθμ.105984/0092 Μεταφόρτωση »


2/65189/0026/2014
19/08/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση συμβάσεων Μεταφόρτωση »


2/90224/0026/2014
22/08/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή απόψεων: Σχετικα με την δυνατότητα πληρωμής δαπάνης μισθωμάτων, χωρίς να έχει κατατεθεί το μισθωτήριο για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ Μεταφόρτωση »


Δ1Α/1049333/2014
20/03/2014 | ΦΕΚ:

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2014(ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Δ45)(Τροποποιήθηκε με το έγραφο Δ1Α 1124420 ΕΞ 2014 ΑΔΑ:ΩΝΨΕΗ-ΜΥ5) Μεταφόρτωση »


Δ1Α/1124420/2014
10/09/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση απόφασης Καθορισμού του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2014»(ΑΔΑ:ΩΝΨΕΗ-ΜΥ5) Μεταφόρτωση »


52233/3423/2014
10/08/2014 | ΦΕΚ:

Κυρώσεις του συστήματος εισροών-εκροών.(ΑΔΑ:ΩΖ651-ΠΙ4) Μεταφόρτωση »


118904/11339/2014
12/09/2014 | ΦΕΚ:

Άδειες Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Παράταση Ισχύος(ΑΔΑ:ΩΩΞ9ΟΡ1Φ-Γ30) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ 32311/2014
15/09/2014 | ΦΕΚ:

Διατήρηση του αριθμού πρωτοκόλλου στις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών και μετά την εγκατάσταση από 1η Σεπτεμβρίου 2014 των νέων αρχών (ΑΔΑ:6ΠΓΑΝ-ΡΛ5) Μεταφόρτωση »


10/2012
23/01/2012 | ΦΕΚ:

Τρόπος υπολογισμού των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων απο 21/1/2012, ήτοι με την ισχύ της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ?νων Δικαιωμάτων, με αριθμ. 111376/31.12.2011 (ΦΕΚ 13/11.1.2012, τε?χος Β΄) που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί Μεταφόρτωση »
spacer