ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ PDF ΕΔΩ: 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ- ΦΕΚ: 5799/Β/2018 -Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή τραπεζικών εξόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element