ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 5/18.2.2016
  Δημοσιεύθηκε N.4364/2016, ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016
 • 4/8.2.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4361/2016,ΦΕΚ-10/Α/1.2.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις και ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ακόλουθων διατάξεων που τροποποιούνται
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Κρίσιμες παράμετροι των νομικών πλαισίων δημοσιονομικο ελέγχου στο διεθνή χώρο
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ" Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης Εισηγητής: Ζαριφόπουλος Μιχάλης
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  Οι προγραμματικές συμβάσεις στη διαδικασία ανάθεσης μελετών,υπηρεσιών και Δημ.Εργων
 • Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  Η ΔHMOΣIONOMIKH METAPPYΘMIΣH ΩΣ AΠANTHΣH ΣTHN OIKONOMIKH KPIΣH Η ΣYMBOΛH TOY ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY ΠPOΓPAMMATΩN KAI TOY ΔHMOΣIONOMIKOY EΛEΓXOY
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  Ο Δημοσιονομικός έλεγχος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • α/α 8/31.12.2014
  Από 1/1/2015 δώστε προσοχή στην κατάργηση των διατάξεων των επόμενων παραγράφων διότι είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις διενεργούμενες κρατήσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.
 • Ανακ.4/2014
  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ DOCMAN
 • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Η ματαίωση του διαγωνισμού. Ανάθεση στον μοναδικό προσφέροντα που κρίθηκε ικανός.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element