Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • 2/64978/0022/2006
  Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών σχολείων.
 • ΟΙ κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ
  Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και η διατήρηση ή όχι των πόρων του ΕΜΠ
 • 2/86995/0004/2017
  Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) Του Υπουργείου Οικονομικών.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element