Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(ΕΚΤΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ.)Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5 1258/1986 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ, και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς…
 • Αριθμ. 3627.11/10/13/2013
  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011-2013.
 • Αριθ. 2/50514/0022/2002
  Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element