Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • Αριθμ.6013/2/64/2015
  Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων των Ειδικών Φρουρών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες έτους…
 • Αριθμ. 36590/Γ2/2013
  Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων.
 • Αριθμ. 2/54866/0022/1999
  Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Αντικαταστάθηκε από την Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 - ΦΕΚ: 20/Β/2016 -Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element