Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Αριθμ.2/85252/0026/2014
    ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5).

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element