Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • Β1α/40751/2015
  Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του N. 4325/2015 για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ.
 • Aριθμ. Β1α/40746/2015
  Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element