Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • Αριθμ. 20283/2012
  Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).
 • Αριθμ. 2106/2013
  Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επι¬χορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής…

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element