Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Αριθμ. 19116/789/2009
    Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με βάση τις διατάξεις του ν. 2939/2001, για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους,…

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element