Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • 33778/7302/2016
    Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).(Καθαριότητα-φύλαξη των κτιρίων ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών) (ΚΑΕ0875,ΚΑΕΝΠΔΔ0419)

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element