Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

 • 61695/2206/2018
  Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ οικ.31539/888/2018-…
 • 3073/124/2017
  Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σύμφωνα με την υποπ. εε περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.

  ΒΡΕΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element