Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Φ.151/75660/Α5/2016
    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση − δήλωση.

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element